Підготовка кандидатських та докторських дисертацій

Методичні вказівки щодо підготовки та захисту дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування>>

Проєкт зразку новий титул кваліфікаційної роботи у форматі Word

МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи (із змінами)

Порядок перевірки на плагіат

Методичні рекомендації до проходження комплексної практики для студентів 4-го курсу денної форми навчання

Порядок організації стажування слухачів денної форми навчання факультету підготовки магістрів державного управління

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи та проходження переддипломної практики для студентів усіх форм навчання зі спеціальностей (051 «Економіка» за освітньо–професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо–професійною програмою «Організація та економіка підприємницької діяльності)