Організація наукових досліджень

Відділ організації наукових досліджень Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є структурним підрозділом Управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи.

 

Основні напрями діяльності відділу

 

• створення та підтримка на належному рівні умов для виконання фундаментальних і прикладних НДР з проблем державного управління та місцевого самоврядування

• організація і координація проведення тимчасовими творчими колективами, деканатами та кафедрами науково-комунікативних заходів (конгресів, конференцій, семінарів тощо)

• формування наукових збірників

• запровадження новітніх технологій у наукову та науково-дослідну роботу кафедр Інституту, поширення відповідної інформації через мережу Інтернет (Web-сторінка), видання НАДУ та засоби масової інформації

• надання експертної оцінки щодо проведення наукових розробок у галузі науки державного управління через організацію роботи експертної ради Інституту та залучення відповідних фахівців

• організація конкурсів наукових робіт студентів та слухачів, а також конкурсу аспірантів та докторантів "Молодий науковець року"

• здійснення методичної, інформаційної та консультативної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування у впровадженні сучасних досягнень теорії державного управління

 

Гришина Наталія Михайлівна
(заступник начальника управління-начальник відділу,
к.держ. упр., доц.)

Грибко Ольга Владиславівна
(головний спеціаліст, к.держ.упр.)

Ревенко Тетяна Вікторівна
(провідний спеціаліст, к.держ.упр.)

Ярошенко Лариса Григорівна
(провідний спеціаліст)

 

Додаткова інформація

Контактний телефон (057) 732-32-55 # 42

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.