РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

 

Графік освітнього процесу на ДЕННІЙ та ВЕЧІРНІЙ формах навчання в Інституті на 2019-2020 навчальний рік (оновлено 06.09.2019)

 

Середовище "Прометей"

Пряме посилання на середовище:

http://vstup.kbuapa.kharkov.ua:8000/

 

Факультет публічного управління та адміністрування

 

Розклад роботи Екзаменаційних комісій з проведення атестації слухачів денної, заочної та вечірньої форм навчання в період з 18 по 28 лютого 2020 року. (оновлено 14.02.2020)

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» З НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИПУСК лютий 2020 РОКУ) (оновлено 20.11.2019)

Розклад оглядових лекцій перед державними екзаменами слухачів заочної та заочно-дистанційної форм навчання факультету публічного управління та адміністрування спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" з 17.02.2020 (оновлено 14.02.2020)

Графік сесій для слухачів заочної та заочно-дистанційної форм навчання факультету публічного управління та адміністрування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2019-2020 навчальний рік (оновлено 06.09.2018)

  Перший курс Другий курс Третій курс
Денна ф/н ДВ завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 08.11.2019)
X
Д завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 08.11.2019)
X
Заочно–
дистанційна ф/н
очний режим
(оновлено 28.12.2019)
- - - - - -
дистанційний режим
(оновлено 04.09.2019)
дистанційний режим
(оновлено 23.09.2019)
дистанційний режим
(оновлено 30.09.2019)
Заочна ф/н завантажити
(оновлено 24.01.2020)
завантажити
(оновлено 23.03.2019)
завантажити
(оновлено 18.10.2019)
Вечірня ф/н завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 08.11.2019
завантажити
(оновлено 29.11.2019)

 

Факультет соціально–економічного управління

Графік сесій для студентів заочної форми навчання факультету соціально-економічного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2019-2020 навчальний рік (оновлено 06.09.2019)

Розклад оглядових лекцій проведення атестації для спеціальності 051 "Економіка" (освітня програма "Управління персоналом та економіка праці") та спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Організація та економіка підприємницької діяльності") ІІ курсу (магістр) денної форми навчання ФСЕУ.(оновлено 07.02.2020)

Розклад проведення атестації студентів денної форми навчання спеціальності 051 „Економіка” освітньо-професійна програма "Управління персоналом та економіка праці", спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітньо-професійна програма „Організація та економіка підприємницької діяльності” та спеціальності 073„Менеджмент” освітьно-професійної програми "Бізнес - адміністрування" в лютому 2020 року.(оновлено 07.02.2020)

  Денна форма навчання Заочна форма навчання
Перший курс ЕМД (магістри) завантажити
(оновлено 30.03.2020)
- - -
ПТМД (магістри) завантажити
(оновлено 30.03.2020)
- - -
МБАД (магістри) завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 08.11.2019)
ЕД, ПТД завантажити
(оновлено 30.03.2020)
- - -
МД завантажити
(оновлено 30.03.2020)
- - -
ПУД завантажити
(оновлено 30.03.2020)
X
ЕЗ, МЗ, ПТЗ X завантажити
(оновлено 30.01.2020)
ПУЗ X завантажити
(оновлено 30.01.2020)
Другий курс ЕМД, ПТМД (магістри) завантажити
(оновлено 18.10.2019)
завантажити
(оновлено 08.11.2019)
ЕД, ПТД завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 30.01.2020)
МД завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 30.01.2020)
ПУД завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 30.01.2020)
МБАД (магістри) завантажити
(оновлено 22.11.2019)
- - -
Третій курс МД,ЕД,ПТД,ПУД завантажити
(оновлено 30.03.2020)
- - -
ПУЗ, ПТЗ X завантажити
(оновлено 29.11.2019)
МЗ,ЕЗ X завантажити
(оновлено 29.11.2019)
Четвертий курс МД (МЗ) завантажити
(оновлено 17.01.2020)
завантажити
(оновлено 29.11.2019)
ЕД (ЕЗ) завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 29.11.2019)
ПУД (ПУЗ) завантажити
(оновлено 30.03.2020)
завантажити
(оновлено 29.11.2019)
П'ятий курс МЗ завантажити
(оновлено 17.01.2020)
УЗ X завантажити
(оновлено 17.01.2020)

Підвищення кваліфікації

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.