Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально–економічного управління
на основі освітньо–кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
за денною і заочною формами
для здобуття ступеня "бакалавр"
за спеціальностями:
- 051 "Економіка"
- 073 "Менеджмент"
- 076 "Підприємництво, торгівля тав біржова діяльність"
- 074 "Публічне управління та адміністрування"
- 281 "Публічне управління та адміністрування"

 

Прийом на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо–кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за результатами вступних випробувань.

Прийом на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо–кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (інші спеціальності), для здобуття ступеня бакалавра за результатами вступних випробувань.

 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання
на други/третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які
здобули освітньо–кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня
бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Споріднені спеціальності освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ступеня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання Кількість місць за кошти фізичних та юридичних осіб
Назва Код Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Прикладна статистика 5.03050601 051 Економіка Фаховий іспит III 1р.10м. 2р.5м. 15 8
Економіка підприємства 5.03050401
Економіка 051
Інші спеціальності x додатковий фаховий іспит, фаховий іспит II 2р.10м. 3р.5м. 11 19
Організація виробництва 5.03060101 073 Менеджмент Фаховий іспит II 1р.10м. 2р.5м. 37 39
Організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Облік і оподаткування 071
Фінанси, банківська справа та страхування 072
Менеджмент 073
Маркетинг 075
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
Транспортні технології (за видами) 275
Інші спеціальності x додатковий фаховий іспит, фаховий іспит II 2р.10м. 3р.5м. 35 x
Облік і оподаткування 071 074 Публічне управління та адміністрування Фаховий іспит III 1р.10м. 2р.5м. 4 x
Фінанси, банківська справа та страхування 072
Менеджмент 073
Маркетинг 075
Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Фаховий іспит III 1р.10м. 2р.5м. 18 X
Економіка підприємства 5.03050401
Маркетингова діяльність 5.03050701
Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Облік і оподаткування 071
Фінанси, банківська справа та страхування 072
Менеджмент 073
Маркетинг 075
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
Інші спеціальності x додатковий фаховий іспит, фаховий іспит II 2р.10м. 3р.5м. 18 22

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавр на основі
освітньо–кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освітньо–кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Початок прийому заяв та документів 12.07.2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів 18 год. 00 хв. 24.07.2018 р. 18 год. 00 хв. 10.08.2018 р.
Строки проведення вступних екзаменів з 25 по 31.07.2018 р. з 13 по 17.07.2018 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 год. 00 хв. 01.08.2018 р. не пізніше 12 год. 00 хв. 20.08.2018 р.
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування не пізніше 12 год. 00 хв. 10.08.2018 р. не пізніше 12 год. 00 хв. 23.08.2018 р.
Термін зарахування вступників не пізніше 15.08.2018 р. не пізніше 27.08.2018 р.

 

Програми вступних іспитів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо–кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 2 курс

Код Спеціальность Осітня програма Програма додаткового фахового іспиту Програма фахового іспиту
051 Економіка Управління персоналом та екзаменів праці завантажити завантажити
073 Менеджмент Менеджмент завантажити завантажити
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності завантажити завантажити
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування завантажити завантажити

 

Програми вступних іспитів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 3 курс

Код Спеціальность Освітня програма Програма фахового іспиту
051 Економіка Управління персоналом та екзаменів праці завантажити
073 Менеджмент Менеджмент завантажити
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування завантажити

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  копію документа, що посвідчує особу;

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо–кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Початок занять з 1 вересня 2018 року.

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732–76–76

 


 


 

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.