Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння
Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України
здійснює:

прийом слухачiв на навчання
на основі вищої освіти:
– за державним замовленням;
– за державним контрактом з Національним агентством України з питань державної служби;
– за договорами;
– за денною, вечiрньою, заочною та заочно–дистанційною
формами навчання для здобуття ступеня магістр
за спеціальністю:
– 281 «Публічне управління та адміністрування»
Докладніше ]

 


 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально–економічного управління
на основі освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр"
(освітньо–кваліфікаційний рівень спеціаліста)

за денною формами
для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальностями:
- 051 "Економіка"
- 073 "Менеджмент"
- 076 "Підприємництво, торгівля тав біржова діяльність"
Докладніше ]

 


 

Початок занять: з 1 вересня 2018 р.

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732–76–76

 


 

 


 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.