Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально–економічного управління
на основі повної середньої освіти
за денною і заочною формами
для здобуття ступеня "бакалавр"
за спеціальностями:
- 051 "Економіка"
- 073 "Менеджмент"
- 076 "Підприємництво, торгівля тав біржова діяльність"
- 281 "Публічне управління та адміністрування"

 

Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузі знань Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни
навчання
Вартість
одного року навчання,
грн.
Шифр Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 25 25 3р.10м. 4р.5м. 11040 6156
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 50 50 3р.10м. 4р.5м. 11040 6156
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 40 10 3р.10м. 4р.5м. 11520 6696
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25 25 3р.10м. 4р.5м. 11040 6156

 

Перелік конкурсних предметів в сертифікаті зовнішнього незалежного
оцінювання якості освіти 2016, 2017 і 2018 року:

Шифр та назва галузі знань Код та назва спеціальності Перелік конкурсних предметів
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або Географія
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Географія
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія або Іноземна мова (англійська, німецька, французька)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або Іноземна мова (англійська, німецька, французька)

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подають заяви тільки в електронній формі.

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавр на основі
повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 02.07.2018 р.
до 18.00 год.00 хв. 25.07.2018 р.
Початок прийому заяв та документів 12.07.2018 р
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 18 год. 00 хв. 20.07.2018
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18 год. 00 хв. 26.07.2018 р. о 18 год. 00 хв. 10.08.2018 р.
Строки проведення співбесіди з 21 до 23.07.2018 р.
Строки проведення вступних екзаменів з 21 до 26.07.2018 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів не пізніше 12.00 год. 00 хв. 01.08.2018 р. не пізніше 12.00 год. 00 хв. 11.08.2018 р.
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування не пізніше 12.00 год. 00 хв. 17.08.2018 p.
Термін зарахування вступників не пізніше 22.08.2018 р.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  копію документа, що посвідчує особу;

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо–кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Початок занять з 1 вересня 2018 року.

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732–76–76

 


 


 

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.