Правила прийому

 

Правила прийому на навчання до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2018 році.

 

Додаток 1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

 

Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

 

Додаток 3. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12–бальною шкалою, в шкалу 100–200.

 

Додаток 4. Перелік спеціальностей та напрямів підготовки для прийому на навчання на други/третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо–кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра.

 

Додаток 5. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра.

 

Додаток 6. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів).

 

Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління в 2018 році.

 

Додаток 8. Вартість проживання в гуртожитку.

 

Додаток 9. Правила прийому до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.