СЕМІНАРИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Реєстрація на курси підвищення кваліфікації

 

Запрошуємо керівників органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм власності та інших зацікавлених осіб прийняти участь у навчанні на курсах підвищення кваліфікації за програмою триденного госпрозрахункового семінару-тренінгу «Мобільний офіс керівника». Навчання проводять сертифіковані компанією "Майкрософт" тренери.

Мета семінару-тренінгу: формування вмінь та навичок використання сучасних інформаційних технологій і пристроїв (планшетні ПК, смартфони) для вирішення повсякденних завдань керівника, переходу до технології безпаперового документообігу.

Теми занять:

1. Програмні й технічні засоби та інструменти для реалізації мобільного офісу: загальний огляд.

2. Створення робочої команди у віртуальному просторі.

3. Планування діяльності.

4. Постановка і контроль завдань.

5. Створення бібліотеки документів з визначенням різних рівнів доступу. Хмарні сервіси.

6. Налагодження ефективної он-лайн комунікації.

Учасники за підсумками навчання отримують сертифікати.

Детальніша інформація за телефоном/факсом (057) 732-24-02.

Електронна пошта: vpkk.kbuapa@ukr.net

 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на підставі Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (із змінами) проводить одноденні госпрозрахункові семінари «Електронне декларування» для керівників державних, комунальних підприємств, установ або організацій, їхніх заступників та інших осіб, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції на постійній основі, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючи відділами, лабораторіями, кафедрами), їхні заступники.

Вартість навчання складає 180 грн за одну особу.

Навчання проводитимуться кожен вівторок та четвер з 1150 до 1610, починаючи з 14 лютого п.р.

Детальна інформація за тел./факс: (057) 732-24-02

Електронна пошта: vpkk.kbuapa@ukr.net

 

Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України запрошує голів та членів комітетів з конкурсних торгів пройти курси навчання за програмою, згідно з наказом Міністерства економрозвитку і торгівлі України.

Навчання розраховане на новопризначених фахівців з закупівель, а підвищення кваліфікації – для фахівців з закупівель, які вже навчалися.

Вартість навчання 1 особи – 950 грн. Термін навчання – 4 дні.

Лекційні та практичні заняття проводять спеціально підготовлені викладачі Інституту та фахівці-практики з державних закупівель.

Учасники за підсумками навчання отримують сертифікати.

Детальніша інформація за телефоном/факсом (057) 732-24-02.

Електронна пошта: tender-vpk@i.ua

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.