Спеціалізації освітньо-професійної програми
підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" та їх зміст (оновлено 21.10.2013)

 

Державне регулювання економіки та підприємництва

Державне управління в історії економічних учень

Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка

Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності

Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України

 

Організація правової роботи в органах публічної влади

Законотворчий процес

Фінансове право

Господарське право

Трудове право та право соціального забезпечення

 

Соціальна і гуманітарна політика

Соціальні системи та духовне життя суспільства

Управління трудовими ресурсами

Державна політика в сфері охорони здоров’я

Державна політика і управління в освіті

 

Політичні інститути і процеси

Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів

Сучасні геополітичні процеси: світ і Україна

Громадсько-політичні об’єднання як суб’єкти політичного процесу

Політична психологія та іміджелогія

Етнополітичні процеси і конфлікти в сучасній Україні

 

Управління державними інституціями

Керівник у державних інституціях

Антикризове управління

Керування проектами

Комунікації в державних інституціях

 

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Планування розвитку територій

Регіональна економіка

Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів

 

Управління охороною здоров'я

Державна політика та стратегія охорони здоров’я

Теорія і практика державного управління охороною здоров’я

Економіка та фінансування охорони здоров’я

Державне регулювання охорони громадського здоров’я

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.