Підготовка науково–педагогічних та наукових кадрів
через аспірантуру та докторантуру

 

ОГОЛОШЕННЯ
Харьківський регіональний інститут
державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
З 1 серпня 2018 року оголошується прийом до докторантури та аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2018 році за спеціальністю 281 – "Публічне управління та адміністрування", галузі знань 28 – "Публічне управління та адміністрування".

Відповідно до Правил прийому на навчання до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2018 році, схвалених рішенням Вченої ради від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234, оголошується прийом до докторантури та аспірантури за спеціальністю 281 – "Публічне управління та адміністрування", галузі знань 28 – "Публічне управління та адміністрування".

Прийом документів, вступні екзамени та зарахування до докторантури i аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводиться в такі терміни:

– заяви і документи приймаються з 30 липня по 31 серпня 2018 року;

– вступні іспити проводяться з 3 по 29 вересня 2018 року;

– зарахування – з 1 жовтня 2018 року.

 

Додаткова інформація та консультації щодо вступу:

Відділ координації наукових досліджень та докторантури,

адреса: м. Харків, пр. Московський, 75, 61001, кім. 43 (6–й поверх)

контактні особи:

Монастирний Владислав Миколайович, Лях Наталія Сергіївна

телефон: (057) 732–14–23

факс: (057) 732–32–66

E-mail: 01.advisor@gmail.com

час роботи: понеділок–п'ятниця з 8.30 до 17.15, перерва з 12.30 до 13.00

 

[ Перелiк документiв до аспiрантури ] [ Перелiк документiв до докторантури ]
[ Перспективнi теми ] [ Правила прийому до докторантури та аспірантури в 2018 році. ]
[ Програма вступного іспиту з іноземної мови ]
[ Програма вступного іспиту зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" ]
[ Вимоги до презентації дослідницьких пропозицій ]
[ Вартість навчання за договором на умовах контракту ]

 

 

ГРАФІК звітування аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ при Президентові України на засіданнях кафедр про виконання індивідуальних планів роботи за період з вересня 2017 р. по квітень 2018 р. завантажити
(оновлено 13.04.2018)

Розклад занять аспірантів на червень 2018 р. (І рік навчання) (2017 рік вступу).

 

ГРАФІК проведення теоретичних семінарів та попередніх захистів аспірантом та здобувачами у червні 2018 року завантажити
(оновлено 14.06.2018)
Графік експертизи дисертаційних досліджень аспірантів денної та заочної форми навчання набору 2015 року на засіданні Науково–експертної радиу у 2017 році завантажити
(оновлено 13.02.2017)

Методичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю     074 «Публічне управління та адміністрування».

[Методичне забезпечення] [Информаційне забезпечення]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України Зразок оформлення реферату для здачі кандидатського іспиту (в тому числі додаткового) зі спеціальностей 25.00.01 - 25.00.04 (оновлено 14.03.2016)

Вартість складання іспиту для осіб, які не навчаються на даний час в аспірантурі ХарРІ НАДУ, становить 1618 грн. (згідно з наказом ХарРІ НАДУ при Президентові України від 03.02.2017 р. №14 "Про платні послуги").

 

Станом на 30 травня 2018 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 85 особи, з них 57 – за державним замовленням, 28 – за контрактом;

І рік навчання – 33 особи;

ІІ рік навчання – 21 осіб;

ІІІ рік навчання – 23 осіб;

ІV рік навчання – 8 осіб.

На денній формі навчається 26 аспірант, на заочні формі навчається 35 аспірантів, на вечірній формі навчається 24 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 9 осіб.

Консультативний пункт Інституту налічує 5 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

 

Аспіранти, докторанти і здобувачі наукових ступенів виконують кандидатські й докторські дисертації в галузі науки “Державне управління” за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.00.02 – механізми державного управління

25.00.03 – державна служба

25.00.04 – місцеве самоврядування

281 – публічне управління та адміністрування

 

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

 

• забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

• організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту, прикріплення здобувачів;

• контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

• організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

• консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

• готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

 

Персональний склад сектора

 

Монастирний Владислав Миколайович – завідувач сектора

Косухіна Ксенія Валеріївна – провідний спеціаліст

Лях Наталія Олександрівна – провідний спеціаліст

Грабар Наталія Сергіївна – провідний спеціаліст (Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01)

 

Додаткова інформація

 

 

Контактний телефон: (057) 732-14-23

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.