Підготовка науково–педагогічних та наукових кадрів
через аспірантуру та докторантуру

 

До уваги докторантів, аспірантів та здобувачів!

У період з 11 по 20 квітня 2018 року на засіданнях кафедр Інституту проходитимуть звітування аспірантів, докторантів та річна атестація здобувачів (набір квітень 2014 року) за результатами виконання індивідуальних планів роботи за 2017–2018 (вересень, жовтень 2017 р. – квітень 2018 р.) для аспірантів та докторантів 2014–2015 років вступу та індивідуальних планів навчальної та наукової роботи для аспірантів, докторантів 2016–2017 років вступу.

За результатами звітування аспірантів, докторантів (атестації для здобувачів) до 26 квітня 2018 року необхідно подати до відділу з координації наукової роботи та докторантури оформлені належним чином документи;

— звіти про виконання індивідуальних планів наукової роботи за 2017–2018 рік для докторантів 2016–2017 років вступу (додаток 2);

— звіти про виконання індивідуальних планів навчальної та наукової роботи за 2017–2018 рік для аспірантів 2016–2017 років вступу (додаток 3);

— звіти про виконання індивідуальних планів роботи за 2017–2018 рік для докторантів 2015 року вступу (додаток 4);

— звіти про виконання індивідуальних планів роботи за 2017–2018 рік для аспірантів 2014–2015 років вступу (додаток 5);

— висновки про результати звітування (атестації для здобувачів) у формі витягів з протоколів засідань кафедр (додатки 6, 7, 8, 9);

— атестаційні висновки наукових керівників та список опублікованих наукових праць за звітній період (тільки для здобувачів).

Зразки звітів

ГРАФІК звітування аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ при Президентові України на засіданнях кафедр про виконання індивідуальних планів роботи за період з вересня 2017 р. по квітень 2018 р. завантажити
(оновлено 13.04.2018)

Розклад занять аспірантів на травень 2018 р. (І рік навчання) (2017 рік вступу).

 

ГРАФІК проведення теоретичних семінарів аспірантами у травні 2018 року завантажити
(оновлено 26.04.2018)
Графік експертизи дисертаційних досліджень аспірантів денної та заочної форми навчання набору 2015 року на засіданні Науково–експертної радиу у 2017 році завантажити
(оновлено 13.02.2017)

Методичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю     074 «Публічне управління та адміністрування».

[Методичне забезпечення] [Информаційне забезпечення]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України Зразок оформлення реферату для здачі кандидатського іспиту (в тому числі додаткового) зі спеціальностей 25.00.01 - 25.00.04 (оновлено 14.03.2016)

Вартість складання іспиту для осіб, які не навчаються на даний час в аспірантурі ХарРІ НАДУ, становить 1618 грн. (згідно з наказом ХарРІ НАДУ при Президентові України від 03.02.2017 р. №14 "Про платні послуги").

 

Станом на 10 квітня 2018 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 86 особи, з них 58 – за державним замовленням, 28 – за контрактом;

І рік навчання – 33 особи;

ІІ рік навчання – 21 осіб;

ІІІ рік навчання – 23 осіб;

ІV рік навчання – 9 осіб.

На денній формі навчається 26 аспірант, на заочні формі навчається 36 аспірантів, на вечірній формі навчається 24 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 9 осіб.

Консультативний пункт Інституту налічує 5 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

 

Аспіранти, докторанти і здобувачі наукових ступенів виконують кандидатські й докторські дисертації в галузі науки “Державне управління” за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.00.02 – механізми державного управління

25.00.03 – державна служба

25.00.04 – місцеве самоврядування

281 – публічне управління та адміністрування

 

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

 

• забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

• організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту, прикріплення здобувачів;

• контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

• організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

• консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

• готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

 

Персональний склад сектора

 

Монастирний Владислав Миколайович – завідувач сектора

Косухіна Ксенія Валеріївна – провідний спеціаліст

Лях Наталія Олександрівна – провідний спеціаліст

Грабар Наталія Сергіївна – провідний спеціаліст (Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01)

 

Додаткова інформація

 

 

Контактний телефон: (057) 732-14-23

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.