Підготовка науково–педагогічних та наукових кадрів
через аспірантуру та докторантуру

 

ОГОЛОШЕННЯ
Харьківський регіональний інститут
державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
З 1 серпня 2018 року оголошується прийом до докторантури та аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2018 році за спеціальністю 281 – "Публічне управління та адміністрування", галузі знань 28 – "Публічне управління та адміністрування".

Відповідно до Правил прийому на навчання до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2018 році, схвалених рішенням Вченої ради від 15 грудня 2017 року, протокол № 11/234, оголошується прийом до докторантури та аспірантури за спеціальністю 281 – "Публічне управління та адміністрування", галузі знань 28 – "Публічне управління та адміністрування".

Прийом документів, вступні екзамени та зарахування до докторантури i аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводиться в такі терміни:

– заяви і документи приймаються з 30 липня по 31 серпня 2018 року;

– вступні іспити проводяться з 3 по 29 вересня 2018 року;

– зарахування – з 1 жовтня 2018 року.

 

Додаткова інформація та консультації щодо вступу:

Відділ координації наукових досліджень та докторантури,

адреса: м. Харків, пр. Московський, 75, 61001, кім. 43 (6–й поверх)

контактні особи:

Монастирний Владислав Миколайович, Лях Наталія Олександрівна

телефон: (057) 732–14–23

факс: (057) 732–32–66

E-mail: 01.advisor@gmail.com

час роботи: понеділок–п'ятниця з 8.30 до 17.15, перерва з 12.30 до 13.00

 

[ Перелiк документiв до аспiрантури ] [ Перелiк документiв до докторантури ]
[ Перспективнi теми ] [ Правила прийому до докторантури та аспірантури в 2018 році. ]
[ Програма вступного іспиту з іноземної мови ]
[ Програма вступного іспиту зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" ]
[ Вимоги до презентації дослідницьких пропозицій ]
[ Вартість навчання за договором на умовах контракту ]

 

 

Методичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю     074 «Публічне управління та адміністрування».

[Методичне забезпечення] [Информаційне забезпечення]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України Зразок оформлення реферату для здачі кандидатського іспиту (в тому числі додаткового) зі спеціальностей 25.00.01 - 25.00.04 (оновлено 14.03.2016)

Вартість складання іспиту для осіб, які не навчаються на даний час в аспірантурі ХарРІ НАДУ, становить 1618 грн. (згідно з наказом ХарРІ НАДУ при Президентові України від 03.02.2017 р. №14 "Про платні послуги").

 

Станом на 30 травня 2018 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 85 особи, з них 57 – за державним замовленням, 28 – за контрактом;

І рік навчання – 33 особи;

ІІ рік навчання – 21 осіб;

ІІІ рік навчання – 23 осіб;

ІV рік навчання – 8 осіб.

На денній формі навчається 26 аспірант, на заочні формі навчається 35 аспірантів, на вечірній формі навчається 24 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 9 осіб.

Консультативний пункт Інституту налічує 5 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

 

Аспіранти, докторанти і здобувачі наукових ступенів виконують кандидатські й докторські дисертації в галузі науки “Державне управління” за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.00.02 – механізми державного управління

25.00.03 – державна служба

25.00.04 – місцеве самоврядування

281 – публічне управління та адміністрування

 

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

 

• забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

• організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту, прикріплення здобувачів;

• контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

• організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

• консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

• готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

 

Персональний склад сектора

 

Монастирний Владислав Миколайович – завідувач сектора

Косухіна Ксенія Валеріївна – провідний спеціаліст

Лях Наталія Олександрівна – провідний спеціаліст

Грабар Наталія Сергіївна – провідний спеціаліст (Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01)

 

Додаткова інформація

 

 

Контактний телефон: (057) 732-14-23

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.