Підготовка науково–педагогічних та наукових кадрів
через аспірантуру та докторантуру

 

ГРАФІК проведення попередніх захистів аспіранта та здобувачів у червні 2019 року завантажити
(оновлено 25.06.2019)
ГРАФІК проведення попереднього захисту аспіранта у липні 2019 року завантажити
(оновлено 25.06.2019)

Методичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю     074 «Публічне управління та адміністрування».

[Методичне забезпечення] [Информаційне забезпечення]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України Зразок оформлення реферату для здачі кандидатського іспиту (в тому числі додаткового) зі спеціальностей 25.00.01 - 25.00.04 (оновлено 14.03.2016)

Вартість складання іспиту для осіб, які не навчаються на даний час в аспірантурі ХарРІ НАДУ, становить 2127 грн. (згідно з наказом ХарРІ НАДУ при Президентові України від 30.01.2019 р. №17 "Про платні послуги").

 

Станом на 25 червня 2019 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 74 осіби, з них 58 – за державним замовленням, 16 – за контрактом:

І рік навчання – 18 осіб;

ІІ рік навчання – 29 осіб;

ІІІ рік навчання – 19 осіб;

ІV рік навчання – 8 осіб.

На денній формі навчається 24 аспіранти, на вечірній формі навчається 33 аспіранти, на заочній формі навчається 17 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 7 осіб.

Також до ХарРІ НАДУ прикріплено 5 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються поза аспірантурою.

 

Аспіранти, докторанти і здобувачі наукових ступенів виконують кандидатські й докторські дисертації в галузі науки “Державне управління” за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.00.02 – механізми державного управління

25.00.03 – державна служба

25.00.04 – місцеве самоврядування

281 – публічне управління та адміністрування

 

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

 

• забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

• організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту, прикріплення здобувачів;

• контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

• організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

• консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

• готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

 

Персональний склад сектора

 

Монастирний Владислав Миколайович – завідувач сектора

Косухіна Ксенія Валеріївна – провідний спеціаліст

Лях Наталія Олександрівна – провідний спеціаліст

Грабар Наталія Сергіївна – провідний спеціаліст (Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01)

 

Додаткова інформація

 

 

Контактний телефон: (057) 732-14-23

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.