МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Підготовка
кандидатських та докторських
дисертацій
 
Методичні рекомендації
до підготовки, оформлення
і попереднього захисту
магістерської роботи
та перелік питань до державного іспиту
зі спеціальності «Державне управління» та «Публічне управління та адміністрування» 
(оновлено 30.01.2018)
Методичні рекомендації
до проходження комплексної практики
для студентів 4-го курсу
денної форми навчання
 
(оновлено 29.04.2015)
Порядок організації стажування
слухачів денної форми навчання
факультету підготовки
магістрів державного управління
 
(оновлено 21.06.2017)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання магістерської роботи та проходження
переддипломної практики для студентів усіх форм навчання
зі спеціальностей: 
  051 «Економіка» за освітньо–професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» та
  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо–професійною програмою «Організація та економіка підприємницької діяльності»
(оновлено 29.04.2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.