ХарРІ НАДУ  

Державне будівництво

До читачів

Розбудова сучасної Української держави супроводжується зміцненням основ громадянського суспільства, формуванням нового бачення напрямків її розвитку. Надзвичайно актуальним є вдосконалення державного управління, наближення влади як до громад, так і до потреб окремого громадянина, підвищення ефективності взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Важливою виявляється проблема формування національних цінностей, які об’єднують громадян в єдину націю. У зв’язку з цим для галузі науки “Державне управління” постає завдання щодо обґрунтування мети та напрямків системних реформ у державному управлінні, які були б зорієнтовані на підвищення ефективності діяльності всіх гілок державної влади, захист національних інтересів України, примноження національних цінностей і традицій.

Сучасні державотворчі практики формують до вітчизняних державних службовців абсолютно зрозумілі та справедливі вимоги – бути, насамперед, професіоналами високого рівня, людьми чесними і порядними, які досконало володіють сучасними знаннями у сфері державного управління та вміннями їхнього творчого використання в практичній управлінський діяльності.

Дослідження науковців Харківського регіонального інституту державного управління, що пропонуються читачам у його новому електронному фаховому виданні “Державне будівництво”, висвітлюють не лише здобутки та висновки теоретичних досліджень, а й ґрунтовно аналізують практичні шляхи підвищення ефективності функціонування державних владних інституцій, удосконалення державної служби в Україні.

Сподіваюся, що це видання стане авторитетним джерелом інформації для науковців і фахівців державного управління, буде корисним широкому загалу громадян і дозволить кожному чітко усвідомити допущені прорахунки, зробити більш усвідомлений вибір щодо стратегічних напрямків розвитку України, зрозуміти власну причетність до подій сьогодення та відповідальність за майбутнє нашої Батьківщини.


 
 
 
 
 
  Д. В. Карамишев

 
З повагою,
Перший заступник директора
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України,
доктор державного управління, професор

 

Copyright © Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння