ХарРІ НАДУ  

Державне будівництво

Електронне наукове фахове видання. Заснований 2006 р.; зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1992–2337. Періодичність – 2 випуски на рік. Включений до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки "Державне управління", обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні).

Склад редакційної колегії електронного наукового фахового видання «Державне будівництво»

ВИМОГИ до рукописів статей, що подаються до електронного наукового видання ХарРІ НАДУ «Державне будівництво»

Зразок оформлення статей в електронний збірник

Зразки оформлення найпоширеніших типів літературних джерел (REFERENCES).

З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

2018 рік:   № 1 / 2018 ;   № 2 / 2018 .

2017 рік:   № 1 / 2017 ;   № 2 / 2017 .

2016 рік:   № 1 / 2016 ;   № 2 / 2016 .

2015 рік:   № 1 / 2015 ;   № 2 / 2015 .

2014 рік:   № 1 / 2014 ;   № 2 / 2014 .

2013 рік:   № 1 / 2013 ;   № 2 / 2013 .

2012 рік:   № 1 / 2012 ;   № 2 / 2012 .

2011 рік:   № 1 / 2011 ;   № 2 / 2011 .

2010 рік:   № 1 / 2010 ;   № 2 / 2010 .

2009 рік:   № 1 / 2009 ;   № 2 / 2009 .

2008 рік:   № 1 / 2008 ;   № 2 / 2008 .

2007 рік:   № 1 / 2007 ч.1 ;   № 1 / 2007 ч.2 ;   № 2 / 2007 .

 

Copyright © Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння