ХарРІ НАДУ  

Державне будівництво

Електронне наукове фахове видання. Заснований 2006 р.; зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1992-2337. Періодичність – 2 випуски на рік. Включений до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні).

2016 рік:   № 1 / 2016 ;   № 2 / 2016 .

2015 рік:   № 1 / 2015 ;   № 2 / 2015 .

2014 рік:   № 1 / 2014 ;   № 2 / 2014 .

2013 рік:   № 1 / 2013 ;   № 2 / 2013 .

2012 рік:   № 1 / 2012 ;   № 2 / 2012 .

2011 рік:   № 1 / 2011 ;   № 2 / 2011 .

2010 рік:   № 1 / 2010 ;   № 2 / 2010 .

2009 рік:   № 1 / 2009 ;   № 2 / 2009 .

2008 рік:   № 1 / 2008 ;   № 2 / 2008 .

2007 рік:   № 1 / 2007 ч.1 ;   № 1 / 2007 ч.2 ;   № 2 / 2007 .

 

Copyright © Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння