ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2018

Державне будівництво

Редакційна колегія

Карамишев Дмитро Васильович – д.держ.упр., проф., перший заступник директора з наукової роботи ХарРІ НАДУ (головний редактор), м. Харків

Коротич Олена Борисівна – д.держ.упр., проф., професор кафедри державного управління ХарРІ НАДУ (заступник головного редактора), м. Харків

Кузнецов Андрій Олегович – к.держ.упр., доц., начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи ХарРІ НАДУ (відповідальний секретар), м. Харків

Азам-Прадей Анн – доктор філософії у сфері законодавства, доктор філософії у сфері економіки, доц., Радник Європейського Союзу при уряді Республіки Молдова, м. Париж, Франція; м. Кишинеу, Республіка Молдова

Безуглов Антон – доктор філософії у сфері комп’ютерних наук й інженерії Бенедикт коледж, доцент кафедри комп’ютерних наук, Колумбія, Південна Кароліна (США)

Газарян Світлана Вікторівна – д.держ.упр., проф., професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ, м. Харків

Дєгтяр Андрій Олегович – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури Міністерства культури України, м. Харків

Дзвінчук Дмитро Іванович – д.філос.н., проф. , декан факультету технічного перекладу та документознавства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Дрешпак Валерій Михайлович – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

Корецький Микола Христофорович – д.держ.упр., проф., проректор з навчально-виховної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

Ландсман Вадим Аркадійович – к.пед.н., заслужений працівник освіти України

Лапіна Світлана Валентинівна – д.соц.н., проф., завідувач кафедри державного управління соціальною сферою і бєлорусознавства Академії управління при Президенотові Республіки Бєларусь, м. Мінськ, Республіка Бєларусь

Лахижа Микола Іванович – д.держ.упр., доц., заступник начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області, м. Полтава

Мельников Олександр Федорович – д.держ.упр., проф., професор кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ, м. Харків

Радиш Ярослав Федорович – д.держ.упр., проф., професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ, м. Київ

Радченко Олександр Віталійович – д.держ.упр., проф., професор надзвичайний Інституту географії й студій регіональних академії Поморскої, м. Слупск, Республіка Польща

Ромат Євген Вікторович – д.держ.упр., проф., професор кафедри маркетингу та комерційної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

Сичова Вікторія Вікторівна – д.держ.упр., проф., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ, м. Харків

Copyright © 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння