ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2014

Державне будівництво

Редакційна колегія

Карамишев Дмитро Васильович – д.держ.упр., проф., ХарРІ НАДУ, заступник директора з наукової роботи (головний редактор);

Коротич Олена Борисівна – д.держ.упр., проф., ХарРІ НАДУ, професор кафедри державного управління (заступник головного редактора);

Кузнецов Андрій Олегович – к.держ.упр., доц., ХарРІ НАДУ, начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи (відповідальний секретар);

Азам-Прадей Анн – доктор філософії у сфері законодавства, доктор філософії у сфері економіки, доц., Радник Європейського Союзу при уряді Республіки Молдова, м. Париж, Франція; м. Кишинеу, Республіка Молдова;

Безуглов Антон –, доктор філософії у сфері комп’ютерних наук й інженерії, Бенедикт коледж, доцент кафедри комп’ютерних наук, Колумбія, Південна Кароліна (США);

Газарян Світлана Вікторівна – д.держ.упр., проф., ХарРІ НАДУ, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування;

Дєгтяр Андрій Олегович – д.держ.упр., проф., Харківська державна академія культури Міністерства культури України, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування;

Дзвінчук Дмитро Іванович – д.філос.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, декан факультету технічного перекладу та документознавства, м. Івано-Франківськ;

Дрешпак Валерій Михайлович – д.держ.упр., проф., Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформа-ційних систем, м. Дніпропетровськ;

Корецький Микола Христофорович – д.держ.упр., проф., Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної Академії педагогічних наук України, проректор з навчально-виховної роботи, м. Київ;

Ландсман Вадим Аркадійович – к.пед.н., заслужений працівник освіти України;

Лапіна Світлана Валентинівна – д.соц.н., проф., Академія управління при Президенті Республіки Бєларусь, завідувач кафедри державного управління соціальною сферою і бєлорусознавства; м. Мінськ, Республіка Бєларусь;

Лахижа Микола Іванович – д.держ.упр., доц., заступник начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області, м. Полтава;

Мельников Олександр Федорович – д.держ.упр., проф., ХарРІ НАДУ, професор кафедри інформаційних технологій і систем управління;

Радиш Ярослав Федорович – д.держ.упр., проф., НАДУ, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, м. Київ;

Радченко Олександр Віталійович – д.держ.упр., проф., Інститут географії й студій регіональних академії Поморскої, професор надзвичайний, м. Слупску, Республіка Польща;

Ромат Євген Вікторович – д.держ.упр., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри маркетингу та комерційної діяльності, м. Київ;

Сичова Вікторія Вікторівна – д.держ.упр., проф., ХарРІ НАДУ, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики

Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння