29 грудня 2018 р. вікрилася
П'ята науково–освітня виставка «Публічне управління XXI»,
присвячена 100-річчю державної служби
та Дню місцевого самоврядування в Україні.

 

Виставка організована Харківським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України, Національним агентством України з питань державної служби, Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області та Харківським університетським консорціумом.

Метою Виставки є сприяння утвердженню ролі місцевого самоврядування як основи для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності; презентація досягнень, сучасних розробок та можливостей галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг та бізнес-середовищем; сприяння формуванню й реалізації інноваційних освітніх проектів та програм; поглиблення міжнародної інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління, а також презентація здобутків органів публічної влади Харківської області.

 

З привітанням до учасників Виставки звернулись:

– Директор Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, Президент Харківського університетського консорціуму, д.соц.н., проф., заслужений працівник освіти України Л.О. Бєлова;

– Перший заступник голови Харківської обласної ради В.М. Коваленко;

– перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації А.В. Бабічев;

– завідувач кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України С.К. Хаджирадєва;

– завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій О.М. Балакірєва;

– Перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області М.І. Титов;

– Старосалтівський селищний голова Е.П. Коновалов.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ] [ фото 23 ] [ фото 24 ] [ фото 25 ] [ фото 26 ] [ фото 27 ]

 

До участі у заходах виставки були запрошені вищі навчальні заклади, органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, з якими Інститут плідно співпрацює у різних напрямках реалізації публічної політики.

На виставці представлені наукові та освітні здобутки вищих навчальних закладів, здійснена презентація громадських та волонтерських організацій.

Міський центр зайнятості на виставці пропонував її відвідувачам пройти тестування на предмет професійних якостей у виборі професій, спеціальностей, послуги у наданні консультацій щодо відкриття власної справи, написання резюме, запрошені центром роботодавці запрошували на роботу на вакантні посади на своїх підприємствах.

 

 

11.30 – 13.00 в ауд. 17 відбувся
круглий стіл
«Підготовка фахівців з публічного управління:
нові умови та процедури із забезпечення якості»

 

У засіданні круглого столу, модераторами якого були професор кафедри державного управління ХарРІ НАДУ проф. Газарян С.В. та перший заступник директора ХарРІ НАДУ проф. Карамишев Д.В., взяли участь завідувачі випускових кафедр, гаранти освітніх програм за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» закладів вищої освіти м. Харкова. Раді були вітати серед учасників і представників регіональних інститутів системи НАДУ – завідувача кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ проф. Хаджирадєву С.К.; начальника відділу організації освітнього процесу ДРІДУ НАДУ Стрижку М.А. та декана факультету публічного управління та адміністрування ОРІДУ Куспляка І.С.

Зі змістовними доповідями виступили:

Хаджирадєва С.К. – .держ.упр., проф., завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України (Тема доповіді: Інноваційні технології підготовки фахівців за освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування»);

Куспляк І.С. – к.політ.н., доц., декан факультету публічного управління та адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Тема доповіді: Технології моніторингу якості освітнього процесу);

Полякова Г.А. – начальник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця (Тема доповіді: Опитування студентів в системі внутрішнього забезпечення якості);

Гурський П.В. – директор навчально-наукового центру менеджменту якості діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка та Мегель Л.Г. – заступник директора цього центру (Тема доповіді: Практика розробки та використання внутрішньої системи забезпечення якості в закладах вищої освіти).

Всі доповіді, що були представлені, були актуальними та викликали жваву дискусію.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ]

 

11.30 – 13.00 в ауд. 5-а відбувся
дискусійний майданчик
«Держава і бізнес: перспективи взаємодії в регіоні»

 

В проведенні дискусійного майданчика «Держава і бізнес: перспективи взаємодії в регіоні», модератором якого виступив Латинін М.А., д.держ.упр., проф., завідувач кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ, взяли участь студенти факультету соціально-економічного управління, аспіранти, викладачі кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ, а також фахівці-практики АТ КБ «ПриватБанк», холдингу «UBC-group», Інженерно-правового центру «Гранд», ТОВ «Техностатус», ТОВ «Валекс», ТОВ «СТВ-Харків», ТОВ «Фанки-Лайн», Української універсальної біржі та ін.

Як основну тему для обговорення було винесено три найбільш важливих форми взаємодії держави і бізнесу: економічну, правову та організаційну. Формат заходу передбачав двосторонній обмін думками, з боку науковців та фахівців-практиків. Так, у обговоренні окресленої проблематики взяли безпосередню участь Чумак О.А. – президент ХОГО «Асоціація приватних роботодавців», Косенко В.А., к.т.н. – Голова правління Спілки працівників сфери безпеки, Попов І.О. – керівник Регіонального Центру з підбору персоналу Харківського АТ КБ «ПриватБанк»; Чернявський К.О. –заступник Чкалівського селищного голови; Гібадуллін О.В. заступник директора холдингу «UBC-group» та ін.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ]

 

11.30 – 13.00 в ауд. 16 відбулось
Засідання Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації «Просування та впровадження наукових досліджень і розробок молодих науковців»

 

Основними питаннями для обговорення стали:

– сучасний стан створення рад молодих вчених та їх вплив на науковий кадровий потенціал;

– напрями взаємодії наукових товариств, аспірантів, докторантів та представників сфер бізнесу;

– нові формати презентації та реалізації наукових проектів;

– впровадження науково-проектної діяльності через старт-апи.

Модераторами заходу були:

Куфтеріна Н.С., к.мед.н. – голова Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації;

Дорошенко О.В., к.держ.упр., доц. – заступник голови Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації.

З вітальним словом до учасників засідання звернулась голова Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації Наталія Куфтеріна.

З ґрунтовними доповідями виступили:

Дорошенко Олеся (ХарРІ НАДУ) Просування та впровадження наукових досліджень і розробок молодих науковців;

Кулініч Олег (ХарРІ НАДУ) Прикладні аспекти управління проектами в публічній сфері;

Максимов Михайло (ХНУ ім. Каразіна) Економіка науки: можливості для впровадження та комерціалізації наукових розробок;

Грубник Аліна, Єлізаров Андрій (НТУ «ХПІ») YEP! – мережа академічних бізнес-інкубаторів.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ]

 

11.30 – 13.00 в залі № 1 відбувся
круглий стіл
"Розвиток об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації"

 

У роботі круглого столу взяли учать представники органів публічної влади Харківської, Луганської, Полтавської, Сумської та Дніпропертовської областей, а таокж голови та заступники голів об’єднаних територіальних громад Харківської області. Модераторами заходу виступили: Золотарьов В.Ф., к.е.н., проф. – заступник директора ХарРІ НАДУ та Кривицька Н.В. – перший заступник директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону ХОДА.

Круглий стіл був присвячений організаційно-правовим та фінансовим питанням формування, стану та розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації.

В обговоренні окресленої проблематики взяли участь: Баринова Д.С. – директор Харківського Центру розвитку місцевого самоврядування; Титов М.І. – перший віце-президент - виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області; Мамонова В.В., д.держ.упр., проф – професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ; Кривицька Н.В. – перший заступник директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону ХОДА; Чернобай О.О. – Пісочинський селищний голова; Коновалов Е.П. – Старосалтівський селищний голова; Сидницька І.Г. – експерт Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних послуг; Гончаренко М.В., к.держ.,доц. – доцент кафедри економічної теорії та фінансів; Брусенцова Я.В. – головний редактор журналу «Місцеве самоврядування» та ін.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ]

 

13.30 – 15.00 в залі № 1 відбулась
Інтерактивна панель
"Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців в Україні"

 

Участь у роботі інтерактивної панелі взяли провідні науковці м. Харкова, які опікуються питаннями компетентнісного підходу до навчання державних службовців, а також керівники кадрових служб департаментів та структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, представники органів публічної влади, слухачі факультету публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ. Модераторами заходу були: проф. Карамишев Д.В. та проф. Бульба В.Г.

Ключову доповідь на тему: «Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії» представила Балакірєва О.М., к.соц.н. - завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Вона також презентувала пілотний проект «Оцінювання функціональної й компетентнісної спроможності державної служби та держслужбовців в Україні», безпосередньо навколо якого і розгорнулась дискусія. У обговоренні зазначеної проблематики взяли участь: Меляков А.В., к.і.н., доц. – професор кафедр соціальної і гуманітарної політики; Бульба В.Г., д.держ.упр., проф. – декан факультету публічного управління та адміністрування; Падафет Ю.Г., к.держ.упр., доц. – доцент кафедри державного управління, Солових В.П., д.держ.упр., проф. – професор кафедри політологій та філософії; Редін П.О., к.філол.н., проф. – завідувач кафедри української мови; Золотарьов В.Ф., к.е.н., проф. – заступник директора ХарРІ НАДУ та Карамишев Д.В., д.держ.упр., проф. – перший заступник директора ХарРІ НАДУ.

Крім фахових коментарів науковців, були презентовані результати досліджень у межах зазначеного вище пілотного проекту, які проводились у трьох фокус-групах зусиллями слухачів факультету публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ]

 

15.00 – 16.00 в залі № 1 відбулась
презентація науково-освітнього пілотного проекту
«Є така професія – служити народу України»

 

У презентації пілотного науково-освітнього проекту «Є така професія служити народу України» взяли участь старшокласники загальноосвітніх шкіл м. Харкова та студенти бакалаврату факультету соціально-економічного управління ХарРІ НАДУ спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Мета проекту полягає у пошуку талановитої учнівської та студентської молоді – особистостей з активною життєвою позицією і задатками лідерів, здатних приймати рішення і нести за них відповідальність, та розвитку професійних компетентностей управлінців публічної сфери.

Проект ґрунтується на концепції професійного навчання упродовж життя. Перший етап його реалізації орієнтований на організацію роботи Школи кадрового резерву нової генерації топ-менеджерів публічної служби для учнів та студентів, навчання у якій за додатковими освітніми програмами сприятиме дослідженню власних уподобань, можливостей і потенціалу, допоможе розвивати особистість та познайомити з професією публічного службовця.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ]

 

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.