Архів новин


Грудень 2011 р.

 

Вітаємо!

Солодку Анастасію Олександрівну, студентку V курсу денної форми навчання факультету соціально-економічного управління, яка за підсумками XVII міського конкурсу наукових студентських робіт визнана лауреатом в номінації "Соціальне партнерство, соціальна політика, соціальний захист" (науковий керівник – доцент кафедри державного управління та менеджменту В.П. Козуб).

Студентська раду Інституту (голова О.І. Ус) визнана лауреатом номінації "Кращий орган студентського самоврядування державного ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації" у рамках міського конкурсу органів студентського самоврядування.

26 грудня 2011 року в приміщенні культурно-розважального центру "Меридіан" відбулось нагородження переможців та лауреатів.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ]

 

21 грудня в Інституті відбувся "круглий стіл", присвячений обговоренню Концепції реформування Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ). У його роботі взяли участь: Президент Національної академії державного управління при Президентові України Ю.В. Ковбасюк, директор Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України В.А. Ландсман, заступники директора Інституту, декани, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, провідні вчені та викладачі Інституту.

У своєму виступі Президент Академії Юрій Васильович Ковбасюк наголосив на необхідності системного реформування НАДУ та регіональних інститутів, відзначивши такі пріоритетні напрями:

- підвищення якості навчального процесу шляхом його практико-орієнтованого спрямування та залучення провідних фахівців-практиків, у тому числі зарубіжних, до викладацької діяльності;

- створення в системі Академії трьох інститутів, а саме: підготовки керівників вищої ланки за напрямом "управління суспільним розвитком", перспективної молоді та підготовки державноуправлінських кадрів середньої ланки за всіма спеціальностями;

- розвиток науки державного управління (ініціативність у визначенні наукових проблем, координація зусиль усіх інституцій системи НАДУ в науковій сфері, формування наукових шкіл за основними напрямами досліджень, вивчення зарубіжного досвіду державного управління);

- підвищення кваліфікації керівних кадрів (розширення можливостей залучення фахівців НАДУ до аналізу загальнодержавних і регіональних програм, посилення їх прикладного характеру, отримання зворотної інформації).

В обговоренні Концепції взяли участь: начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецов, доцент кафедри державного управління та менеджменту Н.В. Фоміцька, завідувач кафедри публічного адміністрування та кадрової політики В.М. Мартиненко, завідувач кафедри української мови П.О. Редін, завідувач кафедри зовнішньої політики та національної безпеки О.О. Труш, радник директора В.П. Єлагін.

У своїх виступах вони торкнулися питань зміцнення матеріально-технічної бази НАДУ та її регіональних інститутів, підготовки бакалаврів державного управління, перегляду умов прийняття на навчання за напрямами магістерської підготовки, перспектив дистанційного навчання, співпраці інституцій Академії у сфері наукових досліджень та обміну викладачами, позиціювання наукових продуктів НАДУ, стандартизації та уніфікації наукової діяльності, мотивації та стимулюванню до продуктивної праці науковців, а також можливостей навчання викладачів системи НАДУ програмі E-learning від Microsoft.

У заключному слові Юрій Васильович Ковбасюк наголосив на необхідності вироблення разом з регіональними інститутами стратегії розвитку НАДУ та визначення його пріоритетів.

По закінченні круглого столу В.О. Сивоконь погодився дати свій коментар щодо круглого столу: "Для мене це дуже цікава концепція, в ній дуже чітко простежується реалізація соціально-економічних потреб у підготовці кваліфікованих управлінців.

В Концепції можна побачити відмінності між менеджерами та управлінцями, тому що менеджер — це людина, яка робить речі вірно, а управлінець — це людина, яка робить вірні речі.

В Концепції сформульована початкова позиція, реалізація якої дає можливість поступово сформувати нову еліту нації.

Це пов'язано з тим, що похідним пунктом Концепції є переорієнтація змісту учбової програми, виходячи з особистісного, функціонального та компетентного підходів.

Така позиція є похідною ідеальною формою, вказаною найвищими потребами.

Вагомим моментом концепції виступає сукупність питань, пов'язаних з якісною підготовкою навчально-педагогічних кадрів, вона надає можливість переорієнтуватися на практично спрямовані потреби державних службовців.

Також в ній справедливо можна побачити тезу про те, що жодні програми, директиви, накази не можуть змінити загальної направленості учбового процесу, котрий всіляко визначає склад директорів.

Ці позитивні моменти говорять про те, що великі обсяги роботи очікують насамперед весь колектив всіх кафедр, й, безумовно всіх, хто має відношення до організації всіх форм підготовки управлінців найвищого класу."

[ програма ]

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ], [ фото 8 ], [ фото 9 ], [ фото 10 ], [ фото 11 ], [ фото 12 ],

 

21 грудня кафедрою політології та філософії було організовано круглий стіл, присвячений темі: "Державне управління: від авторитарного впливу держави до публічного урядування". В обговоренні взяли участь викладачі й аспіранти кафедри, слухачі І курсу денного факультету магістерської підготовки ХарРІ НАДУ при Президентові України.

З доповідями виступили завідувач кафедри, д.філос.н., проф. В.В. Корженко, викладачі кафедри: д.держ.упр., проф. О.І. Крюков, к.держ.упр., доц. В.П. Солових, Л.В. Хашиєва, слухачі факультету магістерської підготовки: Я.Ю. Наровенко, О.В. Кулачко, Д.О. Скупченко, С.Є. Григорьєва, О.Ю. Івлєв.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ]

 

 

20 грудня

О 1450 в Залі № 1 відбулося черговое засідання Вченої ради.

[ порядок денний ]

 

 

19 грудня, у рамках виїзного заняття, слухачі ІІ курсу факультету магістерської підготовки (спеціалізація "Законотворча та нормотворча діяльність") разом з доцентом кафедри права та законотворчого процесу Сергєєвою Л.М. відвідали Музей міліції, на базі якого створено меморіальний комплекс, що включає в себе пам'ятник працівникам міліції, які загинули у мирний час від рук злочинців, виконуючи свої службові обов'язки.

Саме у цьому місці, традиційно, відзначає свої свята харківська міліція, а молоді співробітники управління внутрішніх справ приймають присягу.

Для слухачів Інституту було проведено персональну екскурсію по музею, де представлені експонати розповідають про становлення служби правопорядку у Харкові з моменту його заснування.

Передаючи естафету у часі, боротьбу з кримінальними елементами доволі успішно вели воєводи і городниці, пристави і околоточні, поліцейські агенти і городові, пізніше пролетарські міліцейські дружини і, нарешті, нинішні високопрофесійні співробітники МВС.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ]

 

19 грудня студенти ХарРІ НАДУ в цьому році знову відвідали притулок для неповнолітніх. Разом із студентами до дітей завітав Святий Миколай, який привітав кожного, привіз подарунки та солодощі.

В світі народжується диво - День Святого Миколая.
Скільки, щастя, скільки втіхи,
Скільки подиву і безліч запитань.
Коли тільки відкриваються повіки
Діти бачать Миколая день.
І як втішно і цікаво враз відчути — Миколай їх дім не обминув.
І безгрішність у очах дитячих!
І чарівна музика бринить.
Й ангелята світ чудовий бачать.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ], [ фото 8 ], [ фото 9 ], [ фото 10 ], [ фото 11 ], [ фото 12 ], [ фото 13 ], [ фото 14 ], [ фото 15 ]

 

15 грудня відбувся круглий стіл, організований кафедрою публічного адміністрування та кадрової політики, на тему: "Оцінювання персоналу як кадрова технологія: проблеми та шляхи їх вирішення".

Під час проведення круглого столу були обговорені такі питання: оцінювання як основний інструмент управління персоналом у сфері державної служби; загальні принципи оцінювання державних службовців; інноваційні методи оцінювання державних службовців; світовий досів оцінювання персоналу державної служби; порядок планування та оцінювання діяльності державних службовців в Україні; психологічні методи оцінки персоналу в органах публічного управління.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ]

 

15 грудня

О 1450 в Залі засідань Спеціалізованої вченої ради відбулося засідання Експертної ради Інституту.

[ порядок денний ]

 

 

14 грудня відбувся круглий стіл за темою: "Антикорупційне законодавство України: шляхи вдосконалення". У заході взяли участь науково-педагогічні представники Інституту, слухачі денної та заочної форм навчання факультету магістерської підготовки, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інші зацікавлені особи. Почесним гостем заходу був к.ю.н., доц., доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України Марчук Ростислав Петрович.

З основними доповідями виступили представники кафедри права та законотворчого процесу Інституту:

– к.ю.н., доц. Тучак Микола Олексійович (тема доповіді: "Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства");

– к.філол.н., доц. Ковальова Тетяна Володимирівна (тема доповіді: "Форми корупційних правопорушень за сучасним антикорупційним законодавством України");

– к.держ.упр., доц. Клімова Світлана Миколаївна (тема доповіді: "Основні способи запобігання корупції в Україні");

– к.ю.н., доц. Рогова Олена Геннадіївна (тема доповіді: "Право на недоторканість приватного життя в контексті нового антикорупційного законодавства");

– старший викладач Настечко Оксана Дмитрівна (тема доповіді: "Психологічна схильність осіб до вчинення корупційних правопорушень").

Дискусії та обговорення продовжились в слухацьких аудиторіях під час виступів працівників органів державної влади та слухачів денної форми навчання. Для учасників організаторами були підготовлені підбірки інформаційних матеріалів, які включали чинні норми антикорупційного законодавства України, наукові доробки творчих колективів Інституту щодо актуальних проблем державотворення.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ], [ фото 8 ], [ фото 9 ]

 

13 грудня викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування доц. Решевець О.В. зі слухачами ІІ-го курсу денного факультету групи спеціалізації "Регіональне управління та місцеве самоврядування" взяли участь у виїзному занятті, яке проводилось в Управлінні комунальною власністю Харківської обласної державної адміністрації. Зустріч відбулась з заступником управління комунальною власністю ХОДА Ковальовою Оленою Михайлівною, де були розкриті основні питання забезпечення на території області державної політики нормативних документів у сфері управління комунальною власністю, механізм передачі майна, що знаходиться у спільній власності територіальної громади та області, а також питання приватизації та оренди підприємств комунальної власності.

фото 1 ]

 

9 грудня викладачі кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування проф. Мамонова В.В. та доц. Конотопцев О.С., а також начальник редакційно-видавничого відділу Сорокун М.М. взяли участь у заходах, які відбулися у м. Чугуїв з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні.

Ключовою подією стало підписання міським головою м. Чугуєва Г.М. Мінаєвою та директором ХарРІ НАДУ В.А. Ландсманом договору про співробітництво, який передбачає відкриття філіалу кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування у виконавчому комітеті міської ради. Крім того, співробітники інституту узяли участь у відкритті актового залу в середній школі № 7 м. Чугуєва та святкуванні її 50-тиріччя.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ], [ фото 8 ]

 

8 грудня у межах Тижня права в Україні відбулася Прес-конференція в УНІАН "Право для суспільного здоров'я" (м. Київ).

Одним із основних завдань державного управління у сфері охорони суспільного здоров'я є формування кадрового потенціалу, здатного вирішувати складні завдання, пов'язані з діяльністю системи охорони здоров'я.

Підготовка професійних керівних кадрів галузі охорони здоров'я в сучасних ринкових умовах значно ускладнюється за відсутності у менеджерів охорони здоров'я системного мислення та розуміння відповідних процесів на основі не лише досвіду, а й здобутих спеціальних знань з медичного і фармацевтичного права.

Українською медико-правовою асоціацією започаткований проект "Розробка програми підготовки професійних управлінців у сфері охорони здоров'я". У відповідністю з цим, значна увага у підготовці професійних керівних кадрів галузі має приділятися саме питанням медичного права.

Як відзначили учасники, відповідаючи на запитання журналістів, гучні "медичні" справи, які розглядаються в судах останнім часом, віддзеркалюють проблеми, що склалися в охороні здоров'я, її законодавчому регулюванні та правозастосовній практиці. Для того, аби підстави для звернення до судово-прокурорських засобів захисту прав медичних працівників траплялися якомога рідше, необхідне зростання рівня правових знань серед керівників галузі.

Дотримання норм медичного права та етики сприятиме підняттю престижу професії лікаря, повазі до них з боку суспільства. Виконанню цих завдань значною мірою сприятимуть програми підвищення кваліфікації із медичного права для медичних працівників, організаторів охорони здоров'я.

фото 1 ], [ фото 2 ]

 

6 грудня кафедрою регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ разом із Адміністрацією Ленінського району Харківської міської ради було проведено круглий стіл присвячений Дню місцевого самоврядування в Україні.

Під час круглого столу розглядалися питання розвитку місцевого самоврядування в Україні, заслуховувалися доповіді докторантів, аспірантів та здобувачів кафедри щодо наукових розвідок у сфері місцевого самоврядування та державного управління. Визначено основні напрями розвитку науково-практичної співпраці.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ]

 

З 5 по 13 грудня делегація Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у складі: керівника делегації заступника директора інституту Нікітіна Володимира Валерійовича, доктора наук з державного управління, професора кафедри публічного адміністрування та кадрової політики Крутій Олени Миколаївни, заступника голови Харківської обласної ради Давидової Людмили Іванівни, магістра державного управління начальника управління ветеринарної медицини Харківської області Олейника Володимира Олександровича відвідала Адміністративну Академію у м. Тянцзінь, КНР.

Мета поїздки – обмін науковим та практичним досвідом з проблем державного управління в Україні та Китаї. Робота делегації охоплювала три напрямки: участь у науково-практичній конференції з проблем державного управління, ознайомлення з техніко-економічним розвитком Тянцзіня та культурний обмін.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ], [ фото 8 ]

 

3 грудня пройшов День відкритих дверей факультету соціально-економічного управління.

Майбутніх студентів привітали перший заступник директора О.Ю. Амосов., декан факультету соціально-економічного управління П.Є. Минко.

Про навчання на спеціальностях "Управління персоналом і економіка праці" та "Менеджмент організацій і адміністрування" повідомили завідувачі кафедр В.О. Сивоконь та Н.М. Мельтюхова.

Про цікаве в студентському житті розповіли студенти ФСЕУ Олександр Ус, Карина Козлова, Ольга Натолока. Світлана Багрич та Олександр Коваленко випускники факультету згадали про своє студентське минуле.

З особливостями вступної кампанії 2012 року абітурієнтів ознайомила заступник декана І.Д. Іванова.

На презентації проведено показ фільмів – учасників конкурсу студентських відеоробіт "Студент – відчайдушний романтик".

Особливу цікавість у майбутніх абітурієнтів викликали заходи, що проводились викладачами кафедр Інституту:

• майстер-клас для молодих політиків-управлінців за темою "Нова еліта України народжується саме тут";

• квест (інтелектуальна гра) "Європа майбутнього" ;

• конкурс ерудитів "Єднаймося зі світом – спілкуємось іноземними мовами" ;

• майстер-клас з інтелектуального розвитку. Презентація Кубку інституту з гри "Що? Де? Коли?";

 
фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ], [ фото 8 ], [ фото 9 ], [ фото 10 ], [ фото 11 ], [ фото 12 ], [ фото 13 ], [ фото 14 ], [ фото 15 ], [ фото 16 ], [ фото 17 ], [ фото 18 ], [ фото 19 ], [ фото 20 ], [ фото 21 ], [ фото 22 ], [ фото 23 ], [ фото 24 ], [ фото 25 ], [ фото 26 ], [ фото 27 ], [ фото 28 ], [ фото 29 ], [ фото 30 ], [ фото 31 ], [ фото 32 ], [ фото 33 ], [ фото 34 ], [ фото 35 ], [ фото 36 ], [ фото 37 ], [ фото 38 ], [ фото 39 ], [ фото 40 ]

 

02 грудня

Відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна реклама в сучасному суспільстві"

[ інформаційне повідомлення ]

[ фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ]

 

01 грудня в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління спільно з Харківською державною адміністрацією було проведено круглий стіл, присвячений 20-й річниці загальноукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р., на якому волевиявленням абсолютної більшості громадян нашої держави було підтримано проголошення державної незалежності України.

У роботі круглого столу взяли участь начальник управління з питань внутрішньої політики Харківської обласної державної адміністрації В.А. Зінченко, провідні науковці, співробітники, аспіранти і докторанти, слухачі Інституту.

Відкрив обговорення перший заступник директора Інституту О.Ю. Амосов, який наголосив на виключній актуальності обраної теми. В.А. Зінченко від імені керівництва обласної державної адміністрації привітав учасників кругового столу та висловив власне бачення сутності та історичного значення подій початку 90-х років ХХ ст. Заступник директора Інституту кандидат історичних наук В.В. Нікітін та доктор наук з державного управління доцент А.В. Радченко поділилися власними спогадами щодо подій двадцятирічної давнини. Декан факультету підготовки магістрів державного управління доцент В.Г. Бульба нагадав представникам молодого покоління яскраві сторінки життя та побуту українців у перші роки незалежності. Кандидат історичних наук доцент В.В. Сичова виступила з ґрунтовною доповіддю щодо історичних наслідків референдуму 1 грудня в контексті становлення української державності. Цікаві повідомлення підготували слухачі першого курсу денного відділення факультету підготовки магістрів державного управління. Так, С.Є. Григор'єва присвятила свій виступ порівнянню двох засадничих документів – Декларації про державний суверенітет України (1990 р.) та Акту проголошення незалежності України (1991), який було підтримано населенням під час історичного референдуму 1 грудня 1991 р.

Підсумки роботи круглого столу підбили В.В. Нікітін і В.А. Зінченко, які висловилися за продовження плідної практики спільно проведення урочистих заходів, присвячених найважливішим віхам історії української державності.

[ фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ]

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.