Архів новин


Грудень 2005 р.


Протягом останніх трьох місяців поточного року у Регіональному Інституті Управління м. Лілль (Франція) проходили стажування двоє слухачів денного факультету магістерської підготовки.

Метою стажування було вдосконалення теоретичних знань, набуття практичного досвіду роботи в регіональних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, вивчення та узагальнення досвіду французької адміністрації щодо проведення адміністративної реформи, опрацювання рекомендацій щодо вдосконалення державної служби в Україні.

Для реалізації цієї мети Регіональним Інститутом Управління м. Лілль стажерам було запропоновано десятиденний теоретичний курс та півторамісячне стажування в різних адміністраціях Франції.

Теоретичний курс включав теми: "Політична та адміністративна система Франції", "Організація та діяльність органів місцевого самоврядування", "Статут держслужби Франції", "Територіальна та державна фінансова система", "Інформаційні технології", "Організація роботи служби на прикладі сфери освіти", "Європейські інституції".

Для організації практичного стажування Регіональним інститутом управління були розроблені індивідуальні плани стажування для кожного стажера та відповідно до його теми, призначені керівники стажування в кожній адміністрації, які допомагали кожному реалізувати індивідуальну програму.

Кожен стажер мав змогу отримати досвід в органах тієї сфери, що обрав для вивчення. Наприклад: управління людськими ресурсами в державній службі; фінанси органів місцевого самоврядування; управління навчальними закладами, сучасні новітні технології та педагогічні програми в освіті; пенсійне забезпечення.

По закінченні стажування, відбувся круглий стіл за участю адміністрації Регіонального Інституту Управління м. Лілль та керівників стажування на якому кожен стажер презентував звіт стажування та отримав Атестаційний лист.

Стажування було організовано на високому професійному рівні, отриманий досвід, буде використаний стажерами в організації роботи свого підрозділу чи установи та при написанні кандидатських і магістерських дисертацій.

 

У грудні в Інституті проходили огляди конкурси художньої самодіяльності слухачів та студентів. Професійне журі на конкурсній основі визначило переможців, які мають виступити із своїми номерами на урочистостях, присвячених випуску магістрів державного управління.

 

22 - 24 грудня проходили засідання спеціалізованої вченої ради, на яких відбувався захист п'яти дисертацій на здобуття наукового ступеня ка-ндидата наук з державного управління Бабенкова Є.П., Галігузова О.Г., Климця П.А., Косенко В.В., Собченко В.В.

 

23 грудня проведено інструктивний семінар-нараду із слухачами І-ІІ курсів денного і вечірнього факультетів з питань проведення досліджень і узагальнення досвіду роботи органів державної влади та місцевого самоврядування в рамках навчально-професійної та навчально-аналітичної практик.

 

22 грудня в Інституті проходив перший тур Другого конкурсу на краще виконання пісень іноземною мовою. В ньому взяли участь представники шістьох навчальних закладів Харкова.

 

20 грудня проходило засідання круглого столу "Питання менеджменту на сучасному етапі розвитку суспільства" (робоча мова англійська), організованого кафедрою іноземної мови.

 

7, 15, 16 грудня кафедри державного управління та менеджменту, регіонального управління та місцевого самоврядування, державного будівництва проводили звітні науково-практичні конференції за результатами досліджень за комплексним науковим проектом Академії "Державне управління та місцеве самоврядування".

У конференції брали участь науковці, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, слухачі вищих навчальних закладів Харкова, які входять до складу Харківського Науково-методичного об'єднання із спеціальності "Державне управління", працівники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону, всього біля 500 осіб.

Результати конференцій буде оприлюднено в збірнику наукових праць "Теорія та практика державного управління", який зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (Париж, Франція) з присвоєнням між-народного номера ISSN.

 

13 грудня відбулися загальні студентські збори, метою яких було обрання керівних органів студентського самоврядування та схвалення Положення про студентське самоврядування. передбачається в подальшому створення студентських комітетів в гуртожитках задля спільного вирішення проблем студентства.

 

12 грудня розпочалася сесія слухачів 1-го курсу заочного факультету. На протязі трьох тижнів слухачі будуть опановувати нормативні дисципліни та матимуть час для визначення тематики магістерської дисертації.

 

6 грудня на засіданні Вченої ради Інституту було затверджено заходи на виконання Указу Президента України "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" від 20 жовтня 2005 р. № 1497. Серед інших питань порядку денного було затвердження Положення про проведення рейтингового конкурсу "Кращий науковець року", Положення про студентське самоврядування Інституту.

Важливим кроком також стало схвалення Звіту про самооцінку освітньо-професійної програми підготовки магістрів державного управління для європейської акредитації.

 

На факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій підвищували свою кваліфікацію за різними формами біля 300 державних службовців, з них за професійною програмою:

05-09 грудня Тематичний семінар "Вибори як важливий чинник формування державної політики та владних інституцій"
05-12 грудня Професійна програма 2-й тиждень (кадровий резерв на посади начальників управлінь і відділів міських рад міст обласного та районного значення)
12-16 грудня Професійна програма 2-й тиждень (керівники та спеціалісти управлінь, відділів та інших структурних підрозділів ОДА, РДА і виконавчих органів місцевих рад, які вперше прийняті на держслужбу службу в органах місцевого самоврядування)
12-23 грудня Професійна програма (заступники голів райдержадміністрацій)
Грудень, кожного понеділка та п'ятниці Проведення тематичного семінару для працівників УМВД в Харківській області

Заняття проводилися як викладачами регіонального інституту Академії, так і практиками - фахівцями Харківської облдержадміністрації. Навчання проходило згідно затверджених програм за такими формами: лекційні (лекції-бесіди і лекції-практикуми), семінарські, практичні (у тому числі виїзні) та ситуаційні заняття, індивідуальні і групові консультації, бесіди, ділові ігри, "круглі столи", тематичні зустрічі. Усі слухачі, які навчалися на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації, пройшли анкетування з питань ефективності роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.