Архів новин


Квітень 2012 р.

 

25 квітня

кафедра соціальної та гуманітарної політики провела науково-практичну конференцію за міжнародною участю "Управління розвитком гуманітарної сфери в Україні"

[ інформаційне повідомлення ]

 

 

24 квітня

відбулося засідання круглого столу, присвячене проблемі подолання мовленнєвих девіацій у комунікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

У роботі круглого столу взяли участь: В.В. Нікітін, к.і.н., професор, заступник директора ХарРІ НАДУ при Президентові України, викладачі кафедри української мови, слухачі 1-го курсу факультету підготовки магістрів державного управління (денної форми навчання), а також запрошені провідні науковці-лінгвісти: К.Ю. Голобородько, д.філол.н., професор кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди; О.О. Маленко , д.філол.н., професор кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Для обговорення були винесені такі питання:

  • Особливості вербальної і невербальної комунікації в різних мовленнєвих жанрах офіційно-ділового стилю.
  • Мовленнєві девіаціі: типізація і причини, що їх зумовлюють.
  • Мовленнєва та комунікативна культура як складова професійної майстерності державного службовця.
  • Акцентуаційні та орфоепічні девіації.
  • Граматичні девіації.
  • Нові підходи підготовки магістрів державної служби з ділової української мови.

Учасники дискусії дійшли висновку про актуальність означеної проблеми й рекомендували: розробити державну програму підтримки словникарської справи, зокрема щодо створення й поширення електронних видань, задля донесення до всіх верств населення і фахівців якісної інформації; запровадити новітні педагогічні технології (при опануванні мовними дисциплінами), використовувати ресурси мережі Інтернет, мультимедійні програми навчання, дистанційні форми вивчення української мови.

 

24 квітня

кафедра української мови провела круглий стіл з проблеми: «Шляхи подолання мовленнєвих девіацій у комунікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»

[ Інформаційне повідомлення ]

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ]

 

21 квітня

на території гуртожитку № 2 відбулася толока за участю слухачів 1-го курсу. Слухачі з ентузіазмом взялися за справу та приклали максимум зусиль для благоустрою території гуртожитку. Після натхненної праці всіх чекав смачний шашлик, який був гідним продовженням заходу.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ]

 

20 квітня

група слухачів та студентів нашого інституту очолювана Поступною Оленою Вікторівною в складі делегації Харківської області прийняла участь в Міжнародній науковій школі міжрегіонального прикордонного співробітництва, що проходила на базі НДУ «Бєлгородський державний університет» (м. Бєлгород, Російська Федерація).

Зокрема в рамках програми наша команда брала участь в VII Стратегічних транскордонних дебатах «Проекти розвитку єврорегіонів України та Росії» та презентувала свої проекти в трьох напрямках: інноваційні проекти прикордонних територій, спільні соціально-екологічні проекти і проекти прикордонних муніципальних утворень. За результатами роботи кожен учасник отримав сертифікат учасника Міжнародної наукової школи міжрегіонального прикордонного співробітництва.

Окрім плідної роботи в дебатах учасники мали змогу погуляти по території студмістечка НДУ «Бєлгородський державний університет» та отримати масу позитивних вражень від поїздки.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ], [ фото 8 ]

 

 

20 квітня

У режимі відеоконференцзв'язку з регіональними інститутами державного управління Національної академії Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе та Віце-прем'єр-міністр Грузії Георгій Барамідзе, керівництво Академії, науково-педагогічні працівники, слухачі, аспіранти, докторанти обговорили досвід проведення реформ у Грузії, механізми, стратегії, кроки їх реалізації та сприйняття суспільством.

 

 

 

18 квітня

проходило засідання Експертної ради Харківського регіонального інституту державного управління

[ Порядок денний ]

 

 

18 квітня

відбулася VII студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи”. Учасників конференції привітали: начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи к.держ.упр. А.О. Кузнецов, декан факультету соціально-економічного управління к.ф.-м .н., доц. П.Є. Минко та завідувачі кафедр: к.е.н., доц. В.О. Сивоконь та к.е.н. доц. Н.М. Мельтюхова. Учасники конференції в своїх виступах підняли низку актуальних питань стосовно розвитку системи державного управління у різних сферах, а саме:

- молодіжної політики на ринку праці;

- антикризового менеджменту;

- демографічних тенденцій розвитку регіонів України;

- транскордонного співробітництва регіонів України;

- соціально-економічного розвитку регіонів України та ін.

За підсумками конференції передбачається видання електронного збірника матеріалів.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ], [ фото 4 ], [ фото 5 ], [ фото 6 ], [ фото 7 ], [ фото 8 ], [ фото 9 ], [ фото 10 ]

 

 

12 квітня

за підтримки кафедри української мови відбулася екскурсія слухачів факультету підготовки магістрів державного управління до музею К.І. Шульженко. Слухачі познайомилися із життєвим та творчим шляхом видатної співачки. Було отримано запрошення взяти участь у проведенні свята «Ніч музеїв», яке відбудеться з 19 на 20 травня 2012 року.

 

 

10 квітня

відбувся виїзд робочої групи приймальної комісії до м. Суми. Представники Інституту працювали на базі Сумського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, де всі бажаючі вступати на навчання до Інституту мали можливість подати відповідні документи та отримати консультації щодо оформлення документів та підготовки до вступних екзаменів.

фото 1 ], [ фото 2 ], [ фото 3 ]

 

 

10 квітня

відбувся організований кафедрою української мови разом зі слухачами денного відділення факультету підготовки магістрів державного управління щорічний захід «Поетична світлиця», що проходив під гаслом «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі».

[ інформаційне повідомлення ]

 

 

4-5 квітня

на базі Луганської обласної державної адміністрації працювала робоча група приймальної комісії Інституту. Метою візиту було поширення інформації про діяльність Інституту, умови вступу до нього, проведення співбесід з особами, рекомендованими органами влади Луганської області до вступу на навчання, а також прийом документів від вступників.

фото 1 ], [ фото 2 ]

 

3 квітня

у партнерстві з Донецьким державним університетом управління проходила Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Механізми і методи управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки". Після вступного слова ректора ДонДУУ проф. Поважного О.С. та завідувача кафедри менеджменту у виробничій сфері проф. Поважного С.Ф. з вітальною промовою виступив перший заступник директора Інституту проф. Амосов О.Ю., а з доповіддю на тему "Інноваційні економіки: сучасний стан та перспективи розвитку" - завідувач кафедри економічної теорії та фінансів проф. Дєгтяр А.О.

[ інформаційне повідомлення ]

 

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.