Архів новин


Квітень 2006 р.

 

26 квітня проходив тематичний семінар для цільової групи вступників до аспірантури, в якому взяли участь понад 60 осіб із Північно-Східного регіону України.

В Інституті здійснюється підготовка фахівців найвищої кваліфікації - кандидатів та докторів наук у галузі науки "Державне управління", здатних не лише працювати викладачами, а й професійно виконувати функції радників, консультантів, експертів, аналітиків в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Вступні іспити до аспірантури (з відривом чи без відриву від виробництва) - у жовтні 2006 р. Для цього претендентам на навчання необхідно визначитись з напрямком наукових досліджень, підготувати реферат із спеціальності, заздалегідь ознайомитися з умовами вступу, програмами вступних екзаменів. Тому для практичної допомоги в Інституті створюється цільова група підготовки.

 

25 - 26 квітня було проведено семінар за участю французького експерта П'єра Жевара, на якому розглядалось питання модернізації органів державної влади та місцевого самоврядування на регіональному рівні.

П'єр Жевар ознайомив учасників семінару із законодавчою базою та механізмами передачі державою своїх повноважень на місця на основі французького досвіду.

У семінарі взяли участь завідувачі кафедр, аспіранти та слухачі денного відділення факультету магістерської підготовки ХарРІ НАДУ.

 

25 квітня у Великому залі Інституту відбулися загальні збори трудового колективу. На початку зборів із щорічним звітом виступив директор Інституту.

У своєму виступі В.Говоруха зазначив, що одним з пріоритетів є кадрова політика, спрямована на збереження і розвиток того, чим Інститут в першу чергу відрізняється від інших вищих навчальних закладів - унікального професорсько-викладацького складу і наукового персоналу.

Не буде перебільшенням сказати, що сьогодні за своїм кадровим потенціалом Інститут належить до провідних центрів науки і вищої освіти нашої країни.

Близько 80% штатних науково-педагогічних працівників мають наукові ступені і звання. У навчальному процесі і наукових дослідженнях беруть участь понад 30 докторів наук, професори (з них 12 штатних), 5 академіків і член-кореспондент галузевих академій наук, 95 кандидатів наук, доценти (штатних 42). Чисельність докторів наук у розрахунку на 100 студентів в Інституті більше, ніж у 1,5 рази перевищує середній показник по Україні.

Збори закінчилися затвердженням нової редакції колективного договору, умови якого планується переглянути на початку наступного року.

 

З 25 квітня у м. Феодосія розпочалася весняна сесія для студентів 1,2,3,4 курсів заочного відділення ФСЕУ за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Управління персоналом та економіка праці" у місті Феодосія.

Заняття проводилися як викладачами регіонального інституту Академії, так і практиками - фахівцями обласних державних адміністрацій та посадовими особами місцевого самоврядування. Навчання проходило згідно затверджених програм за такими формами: лекційні (лекції-бесіди і лекції-практикуми), семінарські, практичні (у тому числі виїзні) та ситуаційні заняття, індивідуальні і групові консультації, бесіди, ділові ігри, "круглі столи", тематичні зустрічі. Усі слухачі, які навчалися на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації, пройшли анкетування з питань ефективності роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні.

 

21 квітня відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дудіна Тимофія Миколайовича за темою "Формування системи державної підтримки іноземних інвестицій на регіональному рівні". Спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління.

 

20 квітня доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування В.В. Мамонова проводила попередній захист докторської дисертації за темою "Теоретико-методологічні засади управління територіальним розвитком".

 

20 квітня кафедрою іноземних мов було проведено круглий стіл на тему: "Проблеми реформування органів місцевого самоврядування". Всі доповідачі виступили іноземною мовою.

 

19 квітня проходила перша студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи".

У конференції взяли часть студенти вищих навчальних закладів Харківської області; студенти, слухачі НАДУ та її регіональних інститутів; представники засобів масової інформації.

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Історія, теорія та філософія управління.

2. Державне регулювання процесів в політичній та соціально-економічний сферах суспільства.

3. Удосконалення управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів.

4. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств і організацій.

5. Менеджмент персоналу та кадрова політика.

 

18 квітня докторант кафедри економічної політики Латинін Микола Анатолійович на теоретичному семінарі оприлюднив результати дослідження за докторською дисертацією на тему "Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України".

 

З 17 по 21 квітня в Інституті перебувала офіційна делегація Киргизько - Російського Слов'янського Університету (КРСУ) у такому складі:

• Карабаєв Еднан Осконович, проректор з міжнародних зв'язків, завідувач кафедри міжнародних відносин, професор, Надзвичайний та Повноважний Посол Киргизької Республіки;

• Гречана Марина Вікторівна, заступник директора інституту інноваційної політики, заступник декана з науки факультету міжнародних відносин;

• Сіренко Наталія Юріївна, аташе Посольства України в Киргизькій Республіці.

Представники КРСУ прибули до Харкова з метою ознайомлення з кращим досвідом організації навчального процесу, наукових досліджень, індивідуальних форм роботи зі слухачами та студентами, про що, власне, і йшла мова під час зустрічі із завідуючою кафедрою державного управління та менеджменту Мельтюховою Надією Миколаївною.

Під час круглого столу за участю слухачів першого курсу денного відділення факультету магістерської підготовки відбулась відверта дискусія стосовно особливостей соціального й економічного розвитку України і Киргизької Республіки..

На кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування (завідувач Куц Ю.О.) гості були дуже зацікавлені монографіями Куца Ю.О. та Краснопьорової С.В. "Якісні управлінські послуги - головна умова підвищення довіри населення до органів влади" та "Організаційні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні". Особливий інтерес викликали питання щодо місця та ролі місцевого самоврядування в системі громадянського суспільства, пошуку найкращого варіанту моделі організації влади, яка б цілком відповідала сучасним світовим і європейським стандартам.

Дуже цікавою і змістовною була бесіда з завідувачем кафедри політології та філософії Лісничим В.В. та доцентом цієї кафедри Радченком О.В. стосовно політичної модернізації системи державного управління.

У рамках культурної програми під час тривалої двогодинної екскурсії містом гості із Киргизстану отримали унікальну можливість на власні очі побачити велич і красу першої столиці України з її історичними і культурними пам'ятками, відвідати Історичний музей, Органний зал та театр ім. А.С.Пушкіна.

 

З 17 по 22 квітня у Центрі підготовки та удосконалення управлінських кадрів (м. Феодосія) для слухачів професійної програми підвищення кваліфікації Східного регіону, що виявили бажання підвищувати свій фаховий рівень, викладачами факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації був проведений тематичний семінар.

 

13 - 24 квітня проходила весняна сесія для слухачів ІІ-го та IV-го курсу заочного відділення факультету соціально-економічного управління.

 

З 12 по 15 квітня викладачі кафедр регіонального управління та місцевого самоврядування Краснопьорова Світлана Вікторівна і європейської та євроатлантичної інтеграції і національної безпеки Стрельцов Володимир Юрійович разом із колегами з Академії та регіональних інститутів взяли участь в семінарі "Сприяння регіональному розвитку в Україні".

Під час роботи семінару під керівництвом французького експерта Аксеня Брокера було проведено SWОT-аналіз існуючої системи підготовки фахівців з регіонального розвитку, розроблено систему імплементації реалізації стратегії регіонального розвитку та подано пропозиції до розробленої Міністерством економіки Національної стратегії регіонального розвитку. Зазначені пропозиції мають бути винесені на розгляд міжнародної конференції 27 квітня 2006 р., що проводиться за сприяння Ради Європи.

 

12 та 13 квітня на базі Курського інституту державної та муніципальної служби (КІДМС) відбулися Міжнародні наукові консультації з делегацією нашого Інституту, яку представляли перший заступник директора О.Ю. Амосов, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів А.О. Дєгтяр, завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Ю.О. Куц.

Результатом проведених консультацій сталовизначення двох тем наукових досліджень наших кафедр з партнерськими кафедрами філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, фінансів та кредиту, податків та оподаткування КІДМС з такими назвами "Національні чинники державного будівництва" та "Підвищення ефективності діяльності органів державної влади в контексті соціально-економічного розвитку регіону".

Науковцями обох закладів досягнуто домовленості щодо участі у Спільному проекті Російського державного наукового фонду та Національної академії наук України з подальшої наукової розрозробки державноуправлінських проблем. Побажаємо успіхів нашим науоквцям.

 

З 10 по 14 квітня відповідно до наказу ректора Академії "Про робочу групу з перевірки діяльності Харківського регіонального Інституту" від 5 квітня 2006 р. № 65 працювала робоча група згідно з попередньо підготовленими питаннями. До складу робочої групи входили: Н.Р. Нижник, перший проректор Академії, керівник групи; В.М. Кривцова, заступник директора з наукової роботи Одеського регіонального Інституту, заступник керівника групи; М.Д. Булгакова, начальник відділу кадрів; В.А. Грабовський, начальник управління координації роботи регіональних Інститутів; Н.Д. Москаленко, начальник юридичного відділу; Н.А. Осницька, начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер; М.В. Поліщук, начальник відділу стажування, розподілу слухачів та зв'язків з випускниками управління прийому, розподілу слухачів та зв'язків з випускниками.

В процесі перевірки робоча група ознайомилась з організацією діяльності, системою управління навчальним закладом, інфраструктурою Інституту, проаналізувала основну документацію, протоколи засідань Вченої ради, кафедр з організації навчально-виховного процесу та його навчально-методичного, кадрового й матеріально-технічного забезпечення.

Наприкінці перевірки робочою групою підготовлено довідку, в якій викладено ряд зауважень. З метою усунення цих зауважень В Інституті підготовлено план заходів.

 

4 квітня проходило засідання Вченої ради. Серед питань порядку денного: про план заходів щодо виконання в 2006 р.

Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 рр., про роботу бібліотечного відділу, про організацію прийому до регіонального інституту Академії.

 

З 3 по 21 квітня проходила сесія слухачів другого курсу заочного факультету магістерської підготовки. Під час сесії слухачі зустрілися з керівниками наукових творчих колективів, остаточно визначилися з темами магістерських дисертацій. За результатами іспитів та заліків слухачі будуть переведені на наступний курс.

 

У квітні розпочата робота по формуванню першого номера електронного наукового фахового видання ВАК України "Державне будівництво".

До уваги авторів. Матеріали у випуск №1 2006 року приймаються до 15.05.06 р.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.