Архів новин


Березень 2006 р.

 

31 березня о 15.00 відбулася відео конференція між НАДУ (м. Київ) та регіональними інститутами щодо питань розробки дистанційних курсів по спеціальності "Державне управління". Розробниками курсів зі сторони Інституту було висловлені цікаві пропозиції, що були враховані при підготовці 13 модулей, які будуть викладатися на 1-му курсі заочно-дистанційної форми навчання з 1 вересня 2006 р.

 

З 28 по 30 березня шість експертів Європейської асоціації з акредитації програм з державного управління проводили співбесіди із працівниками Інституту, що задіяні в реалізації магістерської програми, та ознайомились з матеріальною базою закладу. У складі робочої групи з акредитації взяли участь працівники академічних установ з Нідерландів, Фінляндії, Угорщини та Словаків, а також дві особи з України, серед яких випускник Інституту.

Відповідно до Положення про акредитацію програм з державного управління експертами у місячний термін повинно бути підготовлено і узгоджено з Інститутом експертне заключення. Висновок про акредитацію програми на семирічний термін буде прийнято у вересні під час загальних зборів Асоціації.

 

З 27 по 31 березня троє розрозробників від Інституту, відібраних під час інтервю, взяли участь у семінарі із створення нових тренінгових програм в рамках проекту "Спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців України (II-IV категорії)", який фінансується "Global Opportunities Fund" Міністерства Закордонних Справ Великобританії.

Місія Проекту: підвищення рівня компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування України з питань європейської інтеграції.

Мета Проекту: створити та запровадити спеціалізовану програму з європейської інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців (II - IV категорій).

Цільова аудиторія проекту:

• Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування (II - IV категорій);

• Викладачі Національної академії державного управління при Президентові України та ії Регіональних інститутів державного управління;

• Викладачі вищих навчальних закладів, які визначені Державною програмою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції на 2004 - 2007 рр.;

• Викладачі інших вищих навчальних закладів;

• Експерти аналітично-консультаційних організацій.

Результатом створення цих курсів буде створення курсів для навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідних категорій.

 

17 березня у спеціалізованій вченій раді відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Охрія Олександра Павловича і Переверзєва Валерія Михайловича на відповідні теми "Комплексна стратегія землекористування адміністративно-територіального утворення" та "Удосконалення механізму узгодження державних і місцевих програм соціально-економічного розвитку територій" за спеціальністю 25.00.04 - місцеве самоврядування.

Присутні члени ради одноголосно проголосували за присудження здобувачам наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

 

16 березня проходило засідання Експертної ради. На ньому розглядався хід виконання аспірантами 3-го року навчання та результати Шостого Міжнародного наукового конгресу "Державне управління та місцеве самоврядування", захисту магістерських дисертацій.

 

15 березня для претендентів, що виявили бажання навчатися в аспірантурі, проходив тематичний семінар. В ньому взяли участь біля 100 учасників із Східного регіону України. Під час семінару претенденти ознайомились з напрямами діяльності кафедральних колективів, особливостями наукових досліджень.

 


10 березня офіційно опубліковано результати Олімпіади школярів "Обираю професію державного службовця", в якій брало участь 320 учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій - переможці шкільних та районних олімпіад з Харківської, Полтавської та Луганської областей.

Згідно з рішенням комісії по проведенню Олімпіади школярів “Обираю професію державного службовця” і на підставі наказу Директора ХарРІ НАДУ Говорухи В.В. "Про результати Олімпіади школярів “Обираю професію державного службовця”:

 

Визнано переможцями Олімпіади,

і надається можливість позаконкурсного вступу без вступних іспитів до ХарРІ НАДУ, а також пільги в період навчання:– 30% зменшення вартості оплати навчання протягом 5 років на факультеті соціально-економічного управління при умові виконання навчального плану на «відмінно» та «добре»:

 

З української мови:

• Афанасьєву Ганну Борисівну (ІІІ місто)

• Литвякову Яну Олександрівну (ІІІ місто)

• Удовікову Карину Євгенівну (ІІІ місто)

 

З математики:

• Бикова Костянтина Володимировича (ІІІ місто)

• Косогляд Марину Володимирівну (ІІІ місто)

• Сотнікова Дмитра Олександровича (ІІІ місто)

 

З інформатики:

• Бунтовського Олексія Олексійовича (ІІІ місто)

• Мільохіна Артура Романовича (ІІІ місто)

• Погребняк Ганну Вікторівну (ІІІ місто)

 

Рекомендовано до вступу до ХарРІ НАДУ без вступних іспитів

 

За результатами Олімпіади з української мови:

• Домненко Ірину Володимирівну

• Репринцева Віталія Ігоровича

• Садовського Олександра Сергійовича

• Фастова Станіслава Володимировича

• Федову Олену Леонідівну

• Шаповал Олену Миколаївну

• Шовкун Крістіну Володимирівну

• Якименко Анастасію Ігорівну

 

За результатами Олімпіади з математики:

• Гачкова Володимира Сергійовича

• Коваленка Сергія Григоровича

• Нескуба Анастасію Володимирівну

 

За результатами Олімпіади з інформатики:

• Решетняка Василя Олександровича

• Третьякова Микиту Андрійовича

 

Рекомендовано до вступу до ХарРІ НАДУ за умови позитивного проходження співбесіди

 

За результатами Олімпіади з української мови:

• Благовіщенську Анастасію Володимирівну

• Верещака Марину В’ячеславівну

• Ворону Володимира Сергійовича

• Григорович Виталіну Іванівну

• Должанську Юлію Вікторівну

• Кутас Катерину Олександрівну

• Куфлєй Марину Миколаївну

• Легейда Валерію Сергіївну

• Овсієнко Анастасію Сергіївну

• Пахомова Антона Федоровича

• Петрушенко Марію Володимирівну

• Соколець Юлію Сергіївну

• Чепака Андрія Олександровича

• Шевченка Олександра Андрійовича

 

За результатами Олімпіади з математики:

• Борщенка Павла Олександровича

• Наконечного Олександра Анатолійовича

• Нестеренка Віталія Миколайовича

• Самойленка Сергія Олександровича

• Сівер Анну Сергіївну

• Чернова Сергія Володимировича

• Ященко Тетяну Олександрівну

 

За результатами Олімпіади з інформатики:

• Незбрицького Сергія Вікторовича


 

Протягом березня-квітня викладачі кафедр, що задіяні в розробці . Раніше проведені зайняття для викладачів гуманітарних кафедр з теорії та практики державного управління вже дало відчутні результати і позитивно позначилось на навчальному процесі.

Під час семінару в Одеському регіональному інституті державного управління, 1-4 березня 2006р. в рамках проекту "Тренінгові програми для підготовки державних службовців України (V-VII категорій) з питань європейської інтеграції", пятьма розробниками від Харківського інституту був запропонований попередній зміст трьох модулів, які розробляють співробітники Інституту.

Місія Проекту:

• Зміцнення тренувальних інституційних можливостей (як в очному, так і дистанційному режимі) Національної Академії державного управління, Регіональних Інститутів державного управління та пілотних Обласних ЦППК в галузі європейських студій та європейської інтеграції до серпня 2008 року;

• Створення 12 нових навчальних комплектів та 6 спеціалізованих програм з європейської інтеграції та європейських студій (як у очному, так і в дистанційному режимі) для держслужбовців V-VII категорій, згідно з визнаними міжнародними стандартами до серпня 2008 року;

• Використовуючи новостворені навчальні комплекти, організувати та провести до серпня 2008 начання для щонайменше 300 державних службовців (категорії V-VII) (як в очному, так і в дистанційному режимі).

Цільова аудиторія проекту:

• Загальний контингент держслужбовців V-VII категорій (регіональних та місцевих органів влади);

• Спеціалізований контингент держслужбовців V-VII категорій (регіональних та місцевих органів влади);

• Тьютори Регіональних Інститутів державного управління та Обласних ЦППК.

Створення нових програм та їх реалізація на основі використання сучасних тренінгових технологій дозволить якісно підвищити кваліфікацію державних службовців у галузі європейської інтеграції та сприятиме посиленню кадрового потенціалу системи державного управління щодо реалізації Національної стратегії інтеграції України до ЄС.

 

В середині березня у студентів 5-го курсу факультету соціально-економічного управління закінчилась переддипломна практика. Більшість студентів стажувалося в органах державної влади та органах місцевого самоврядування регіону, окремі з них спромоглися вирішити питання свого працевлаштування.

 

На початку березня в Інституті відкрила свою роботу тематична виставка "Великий кобзар", присвячена річниці з дня народження Т.Г. Шевченка. По місцевому інститутському радіо пройшли Шевченківські читання.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.