Архів новин


Лютий 2006 р.

 

25 лютого в Інституті відбулися урочистості з нагоди 10-го випуску магістрів державного управління, що навчалися за денною, заочною та вечірньою формами.

У представницьких аудиторіях земляцтв відбувалося вручення дипломів випускникам Академії керівництвом областей, також були присутні керівники райдержадміністрацій, міськвиконкомів та структурних підрозділів облдержадміністрацій регіону.

На урочистостях та святковому балі крім керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, випускників, слухачів, студентів, викладачів та службовців Інституту були запрошені представники Асоціації магістрів державного управління, іноземних держав, керівники вузів членів Науково-методичного об'єднання із спеціальності "Державне управління", відбулося вручення дипломів випускникам-відмінникам за відповідними областями.

Присутніх у залі випускників та викладачів Інституту поздоровили іноземні гості з Ізраїлю, Німеччини, Великобританії, Киргизстану, Китаю, Литви, Польщі, Росії, США, Узбекистану, Франції.

Диплом магістра отримало 327 фахівців, які представлятимуть нову генерацію управлінських кадрів, підготовлених згідно світових освітньо-професійних стандартів, здатних ефективно працювати в ринкових умовах.

Випускники Інституту працюватимуть в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших державних установ та організацій Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей, а також в центральних органах влади.

Урочистості завершилися святковим балом за участю відомих виконавців і художніх колективів регіону. Зазначені заходи знайшли своє відображення на сторінках місцевих як паперових, так і електронних видань та набули ще більшого резонансу завдяки регіональному радіо та телебаченню.

На факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій підвищували свою кваліфікацію за різними формами біля 80 державних службовців.

 

24 лютого було проведено Олімпіаду школярів "Обираю професію державного службовця", в якій взяли участь 320 учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій - переможці шкільних та районних олімпіад з Харківської, Полтавської та Луганської областей. На початку Олімпіади школяри переглянули фільм про регіональний інститут та отримали роздатковий матеріал. Потім була проведена оглядова лекція "Професія - державний службовець".

Оцінювання здібностей учасників здійснювалося за результатами виконання конкурсних завдань по напрямках: суспільні науки - твір на тему: "Мій вибір - державна служба"; математика (розв'язання прикладів та завдань); інформатика (виконання тестових завдань). Результати Олімпіади будуть оприлюднені до 10 квітня 2006 р. через обласні газети "Слобідський край" та "Время".

 

24 лютого у Великому залі проходила презентація навчально-методичних видань викладачів Інституту.

 

Монографії, підготовлені професорсько-викладацьким складом Інституту:

1. "Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів"/ За заг. ред. А.О. Дєгтяря. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр". - 2005. - 13 обл. арк.

2. "Якісні управлінські послуги - головна умова підвищення довіри населення до органів влади"/ За заг. ред. Ю.О. Куца та С.В. Краснопьорової. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр". - 2005. - 10 обл. арк.

 

Збірники наукових праць "Актуальні проблеми державного управління" та "Теорія та практика державного управління" входять до переліку фахових видань ВАК України з державного управління, політичних, юридичних і філософських наук. Видаються відповідно три та чотири рази на рік. Розраховані на науковців, які займаються дослідженням проблем державного управління, державних службовців

 

24 лютого працювала Міжнародна виставка "Державна служба: шлях до світової спільноти". Виставку відвідало близько 260 осіб, серед яких:

• іноземні гості та керівники дипломатичних та культурних представництв в м. Харкові

• проректори з міжнародних зв'язків вузів міста Харкова

• начальники відділів міжнародних зв'язків облдержадміністрацій, райдержадміністрацій, міськвиконкомів регіону

• випускники, слухачі, студенти, аспіранти, докторанти та працівники закладу

 

23 лютого в Інституті в рамках урочистостей з нагоди 10-го випуску магістрів державного управління було проведено Шостий міжнародний науковий конгрес "Державне управління та місцеве самоврядування".

Мета Конгресу полягала в узагальнені наукових досліджень і практики державотворення, розробці пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності інститутів державної влади і місцевого самоврядування.

Робота Конгресу проходила в рамках пленарного і секційних засідань. В її основу був покладений проект рекомендацій, вироблених напередодні спеціально створеними творчими колективами в результаті опрацювання наукових праць, які були подані для участі у Конгресі. У відповідності до основних тематичних напрямів Конгресу, визначених її оргкомітетом, працювало тринадцять секцій.

Рекомендації Конгресу, з внесеними в них в ході обговорення доповненнями та змінами, вирішено передати до Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби України, народним депутатам України, а також в Луганську, Сумську, Полтавську, Харківську обласні державні адміністрації, обласні, районні ради цих областей, вищі навчальні заклади Науково-методичного об'єднання із спеціальності "Державне управління" для використання в практичній діяльності та проведенні наукових досліджень.

Схвалені Оргкомітетом доповіді і повідомлення друкуються у збірниках наукових праць ХарРІ НАДУ "Актуальні проблеми державного управління" та "Теорія та практика державного управління", включених до переліку ВАК України як фахові видання з юридичних, політичних, філософських наук та державного управління.

Докладніше »

 

15 - 21 лютого чотири державні екзаменаційні комісії приймали держані екзамени та захист магістерських дисертацій слухачами ІІ-го курсу денного факультету та ІІІ курсу заочного та вечірнього факультетів магістерської підготовки. Особлива увага приділялася практичному застосуванню результатів дисертаційного дослідження.

 

16 лютого спільно з Фондом сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України проходив семінар-тренінг "Конкурсний відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2006 році: вимоги та особливості". Перед присутніми виступили директор Інституту В.В. Говоруха, заступник голови Харківської обласної ради М.К. Вишневська, заступник голови Фонду сприяння розвитку місцевого самоврядування України В.А. Лопатинський та члени експертної комісії Конкурсу О.І. Орленко, В.Н. Ісакова.

Учасники семінару (110 осіб) з чотирьох Північно-Східних областей України ознайомились із законодавчої базою та загальними вимогами до проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які подаються на Конкурс у 2006 році, дізналися про специфіку фінансування проектів та програм за рахунок гранта з коштів Державного бюджету України.

 

14 лютого в Інституті проходило засідання Експертної ради. На ньому розглядалися питання підготовки до Шостого міжнародного наукового конгресу "Державне управління та місцеве самоврядування".

 

07 лютого у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися установчі збори, на яких утворено Харківський регіональний центр Всеукраїнської громадської організації "Українська академія наук з державного управління" (УАНДУ), що об'єднала провідних українських учених, фахівців, досвідчених практиків у галузі державного управління.

На зборах були присутні 52 особи - провідні вчені, фахівці, досвідчені практики в галузі державного управління, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

На установчих зборах розглянуто і схвалено статут УАНДУ, обрано голову та ученого секретаря регіонального наукового центру та делегатів на установчі збори УАНДУ.

 

На початку лютого розпочалося навчання на курсах із запровадження дистанційної технології викладачів кафедр державного управління та менеджменту, інформатизації державного управління, державного будівництва з питань підготовки змістовної частини модулів магістерської програми в форматі електронного підручника.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.