Архів новин


Січень 2006 р.

 

30 січня для студентів 5 курсу факультету соціально-економічного управління почалася переддипломна практика. Під час її проходження студенти ознайомляться з особливостями роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Зібрані матеріали увійдуть до дипломних робіт, що будуть захищатися у червні 2006 р.

 

30 січня проходило 100-те засідання Вченої ради закладу. На початку засідання директор Інституту поздоровив Бульбу В.Г. та Статівку Н.В. з присвоєнням вчених звань відповідно доцента кафедри соціальної та гуманітарної політики і доцента кафедри управління персоналом та економіки праці та в урочистій обстановці вручив атестати. Почесною Грамотою Головного управління державної служби України відзначено Машкарова Юрія Григоровича, Почесними Грамотами Національної академії державного управління при Президентові України з нагоди ювілею - Гречка Віктора Андрійовича та Загребельну Ларису Семенівну. Найбільш жваву дискусію викликали питання Про план заходів на 2006 р. для запровадження у навчальний процес дистанційної технології навчання за спеціальністю "Державне управління" та Про стан навчально-методичної та наукової діяльності кафедри іноземних мов.

 

27 січня на виконання Указу Президента України про відзначення Дня пам'яті героїв Крут за участю слухачів та студентів проходив круглий стіл з цієї проблематика, була організована тематична виставка.

 

22 січня згідно з Указом Президента України День Соборності - державне свято. Воно символізує єдність українських земель. Акт Злуки Української та Західноукраїнської народних республік було проголошено 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. На велелюдному вічі за участю провідних тогочасних політиків, українського війська, духовенства та численної делегації галичан збулася віковічна мрія українців про соборну державу. "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від Одної частини єдиної України", - зазначено в акті Злуки. Цьому передувала ще одна подія. Рік до того, теж 22 січня, Центральна Рада УНР IV Універсалом проголосила незалежність Української держави від більшовицької Росії.

Саме сучасній оцінці цих подій, проведенню історичних паралелей між минулим і майбутнім було присвячено оглядові лекції, що проходили в стінах Інституту.

 

20 січня в Інституті розпочалося двотижневе стажування 10 слухачів Академії державного та суспільного будівництва при Президентові Республіки Узбекистан на чолі із завідувачем кафедри економіки Низамиддином Хамроевичем.

Метою стажування було вдосконалення теоретичних знань, вивчення та узагальнення досвіду практичної роботи регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Слухачі ознайомляться не тільки з роботою Харківської обласної державної адміністрації, Червоно заводської районної ради м. Харкова, Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, але й з культурною та історичною спадщиною Слобожанщини.

 

20 січня у Спеціалізованій вченій раді відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Поліщука Володимира Володимировича за темою "Механізми вдосконалення парламентського фінансового контролю (на прикладі Автономної Республіки Крим)" (спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління) та Савенка Леоніда Олексійовича за темою "Статус інституту місцевого самоврядування у вимірах сучасної комунікативної парадигми" (спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування). Напередодні захисту відбулося урочисте вручення дипломів доктора наук з державного управління двом завідувачам кафедр Мартиненку Василю Миколайовичу та Дєгтярю Андрій Олеговичу. У своїй доповіді перший заступник директора О.Ю. Амосов зазначив, що зараз чекає підтвердження з ВАК України завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Куц Юрій Олексійович і готується до захисту у Донецькому державному університеті управління Дзюндзюк В'ячеслав Борисович.

 

На початку січня під час Різдвяних канікул слухачі І–го та ІІ–го курсів денного факультету і І, ІІ курсів вечірнього факультету магістерської підготовки та студенти факультету соціально-економічного управління здійснювали самостійну роботу відповідно до своїх індивідуальних завдань. Результатом виконання цих завдань було проведення соціологічного опитування, написання тез на Шостий міжнародний науковий конгрес (23.02.2006 р.) та залучення на навчання майбутніх слухачів.

Для слухачів та студентів, які мали академічну заборгованість працював консультаційний пункт з числа викладачів.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.