підсумкова інформація щодо Виставки ]

 

1 грудня 2017 р. вікрилася
Четверта науково–освітня виставка «Публічне управління XXI»,
присвячена 20–річчю науки «Державне управління»
та Дню місцевого самоврядування в Україні.

 

Виставка організована Харківським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України, Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Харківським університетським консорціумом.

Метою Виставки є презентація досягнень, сучасних розробок та можливостей галузі знань «Публічне управління та адміністрування», налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг, бізнес–середовищем, сприяння формуванню й реалізації інноваційних і освітніх проектів, поглиблення міжнародної інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління, а також презентація здобутків органів місцевого самоврядування (об'єднаних територіальних громад Харківської області).

 

З привітанням до учасників Виставки звернулись:

– Директор Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, Президент Харківського університетського консорціуму, д.соц.н., проф., заслужений працівник освіти України Л.О. Бєлова;

– Перший заступник голови Харківської обласної ради В.М. Коваленко;

– заступник голови Харківської обласної державної адміністрації М.Є. Черняк;

– директор Інституту експертно–аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України, д.держ.упр., доц. О.М. Петроє.

 

фото 1 ], [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ] [ фото 23 ] [ фото 24 ] [ фото 25 ] [ фото 26 ] [ фото 27 ] [ фото 28 ] [ фото 29 ] [ фото 30 ] [ фото 31 ] [ фото 32 ] [ фото 33 ] [ фото 34 ] [ фото 35 ] [ фото 36 ] [ фото 37 ] [ фото 38 ] [ фото 39 ] [ фото 40 ] [ фото 41 ] [ фото 42 ] [ фото 43 ] [ фото 44 ], [ фото 45 ] [ фото 46 ] [ фото 47 ] [ фото 48 ] [ фото 49 ] [ фото 50 ]

 

До участі у заходах виставки були запрошені вищі навчальні заклади, органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (у тому числі представники новостворених об'єднаних територіальних громад), громадські організації, з якими Інститут плідно співпрацює у різних напрямках реалізації публічної політики.

У межах Виставки підписано угоду про співробітництво між Інститутом та Старосалтівською об'єднаною територіальною громадою.

На виставці представлені наукові та освітні здобутки вищих навчальних закладів, здійснена презентація громадських та волонтерських організацій.

Обласний центр зайнятості на виставці пропонував її відвідувачам пройти тестування на предмет професійних якостей у виборі професій, спеціальностей, послуги у наданні консультацій щодо відкриття власної справи, написання резюме, запрошені центром роботодавці запрошували на роботу на вакантні посади на своїх підприємствах.

 

фото 1 ], [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ] [ фото 23 ] [ фото 24 ] [ фото 25 ] [ фото 26 ] [ фото 27 ] [ фото 28 ] [ фото 29 ] [ фото 30 ] [ фото 31 ] [ фото 32 ] [ фото 33 ] [ фото 34 ] [ фото 35 ] [ фото 36 ] [ фото 37 ] [ фото 38 ] [ фото 39 ] [ фото 40 ] [ фото 41 ] [ фото 42 ] [ фото 43 ] [ фото 44 ], [ фото 45 ] [ фото 46 ] [ фото 47 ] [ фото 48 ] [ фото 49 ] [ фото 50 ] [ фото 51 ] [ фото 52 ] [ фото 53 ] [ фото 54 ] [ фото 55 ] [ фото 56 ]

 

09.00 – 10.00 в ауд. 25–а відбувся
семінар–тренінг
щодо написання проектних заявок «Грантрайтинг»

 

В рамках Четвертої щорічної науково–освітньої виставки «Публічне управління XXI» відбувся семінар–тренінг для науковців ХарРІ НАДУ з написання проектних заявок «Грантрайтинг» (модератор доц. Кулініч О.В.), в якому взяли участь лектори Седрік Райхель та Віра Терстееген – представники Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в Харкові.

Семінар відвідали слухачі, аспіранти, викладачі та гості Інституту. Програма семінару включала коротку презентацію дослідницьких можливостей, що їх надає DAAD (англійською мовою), питання щодо написання проектних пропозицій, мотиваційних листів та особистих документів заявників згідно з вимогами сучасних європейських стандартів, а також аналіз типових помилок в аплікаційному процесі. Враховуючи, що сьогодні участь у грантових проектах, проектах міжнародної технічної допомоги є дієвим механізмом розвитку на місцевому рівні, тематика семінару–тренінгу виявилася актуальною та корисною з практичної точки зору.

 

 

09.00 – 10.00 в ауд. 5–а відбувся
презентація результатів науково–дослідних робіт
в межах комплексного наукового проекту НАДУ «Державне управління та місцеве самоврядування»

 

Відповідальні виконавці тем НДР презентували найвагоміші здобутки своїх творчих колективів.

1. Тема НДР; «Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні».

Науковий керівник – д.держ.упр., проф. Коротич О.Б.

Відповідальний виконавець – к.держ.упр., доц. Набока Л.В.

2. Тема НДР: «Підвищення ефективності механізму організації публічного управління на регіональному та місцевому рівнях».

Науковий керівник – д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б.

Відповідальний виконавець – к.соц.н., доц. Котуков О.А.

3. Тема НДР: «Механізми управління фінансами в публічній сфері в умовах децентралізації».

Науковий керівник – д.е.н., проф. Амосов О.Ю.

Відповідальний виконавець – д.держ.упр., доц. Коваленко М.М.

4. Тема НДР: «Національно–патріотичне виховання молоді в Україні: теорія та практика реалізації на регіональному рівні».

Науковий керівник – д.держ.упр., проф. Єлагін В.П.

Відповідальний виконавець – к.с.–г.н., доц. Садовська Л.М.

 

фото 1 ], [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

09.00 – 10.00 в ауд. 4–а відбулися
оксфордські дебати «Конфлікти в Україні: шляхи подолання»

 

Оксфордські дебати – видовищний метод інтерактивного тренінгу, який передбачає поділ учасників на головних промовців та публіку.

Принципи дебатів опираються на традиції британської Палати громад. Найважливішим є поділ учасників дебатів на дві команди. У дебатах вони називаються сторонами: за дискутовану тезу (сторона пропозиції або «уряд») та проти (сторона опозиції). Поділ цей має бути чітким, що відображається у формулюванні тези, вона має бути зрозумілою (найкраще провокаційною), наприклад – «Ухилення від конфлікту – найкращий спосіб його вирішення».

Учасники дебатів спробували себе не лише у ролі промовців, а й набули корисних навичок ведення дебатів, відповідей на запитання. Обрана тема продемонструвала, наскільки проблема подолання конфліктів в Україні є сьогодні на часі, а також наскільки студенти готові йти на діалог та проявляти толерантне ставлення до сторони–опонента.

 

 

11.00 – 12.30 в залі № 1 відбувся
дискусійний клуб «Development&Cooperation»
на тему «Розвиток об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації»

 

Засідання Дискусійного клубу «Development&Cooperation» проходило для представників органів публічної влади та громадянського суспільства, під час жвавих дискусій обговорюватись актуальні питання взаємодії стейкхолдерів і надавачів публічних послуг.

Ведучі заходу професор Дмитро Карамишев та відомий харківський тележурналіст Микола Пахнін узагальнив практичні поради та механізми, які дозволять спрямувати діяльність об'єднаних територіальних громад на благо інтересів та потреб громадян.

 

фото 1 ], [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ]

 

13.00 – 14.00 в ауд. 4–а відбувся
Круглий стіл молодих учених
«Сучасні виклики у публічному управлінні: український контекст» (англійською мовою)

 

У заході взяли участь молоді науковці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Київського торгово–економічного університету.

У ході дискусії було обговорено такі теми:

Державне управління як новий науковий та практичний предмет в Україні;

Концептуальна модель державної регуляторної політики в Україні;

Трансформація державного управління в Україні: виклики та ризики;

Нові аспекти реформи органів місцевого самоврядування;

Державна політика в сфері культури в Україні, Теоретичні засади муніципального управління в сучасних умовах тощо.

Усі доповіді були ґрунтовними та цікавими. Учасники продемонстрували обізнаність з даної тематики, високий рівень володіння англійською мовою.

 

 

13.00 – 14.00 в залі № 1 відбувся
практичний семінар Харківського регіонального центру розвитку місцевого самоврядування
«Майстерня з розвитку об'єднаних територіальних громад»

 

Метою заходу було обмін думками і поширення розуміння серед лідерів громад про наявні можливості мобілізації незадіяних ресурсів через стратегічне управління і міжмуніципальну співпрацю.

У ході Майстерні експерти, науковці та голови селищних, міських рад – центрів чинних та потенційних об'єднаних громад – поділилися досвідом своїх нових напрацювань з управління розвитком територій. Серед питань, яким, на думку учасників, необхідно в першу чергу приділити увагу, стали: згуртування активістів громад і поширення знань щодо стратегічного планування розвитку територій, можливість залучення кваліфікованих експертів, в тому числі європейських, до визначення основних тенденцій розвитку територій, шляхи залучення багатоканального співфінансування.

 

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.